Ledning - BICO - Vi skapar framtidens hälsa

Ledning

Erik Gatenholm
CEO, medgrundare

Född 1989. vd sedan 2016.

Utbildning och arbetserfarenhet:
B.Sc. från Virginia Tech University och MBA från Göteborgs universitet. Erik har erfarenhet från bioteknologiskt entreprenörskap och mer än 13-års erfaren-het av entreprenörskap. Har mottagit utmärkelse som Forbes 30 Under 30, MIT Review 35 Under 35 och Årets Entreprenör 2020.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i BICO Group AB. Styrelse-ordförande i CELLINK Options AB.

Aktieägande i BICO:
A-aktier: 848,958, B-aktier: 8,668,036. Ägarandel: 16.50%, Rösträtt: 24.11%

Hector Martinez
CTO, medgrundare

Född 1985. CTO sedan 2016.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Som ingenjör inom biomedicinsk teknik erhöll Héctor sin doktorsexamen i broskvävnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och har åtta års erfarenhet av biomaterial, vävnadsteknik och 3D bioprintning.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i CELLINK Options AB.

Aktieägande i BICO:
A-aktier: 567,709, B-aktier: 5,597,284. Ägarskap: 9.95%, Rösträtt: 14.94%

Gusten Danielsson
CFO, medgrundare

Född 1992. CFO sedan 2016.

Utbildning och arbetserfarenhet:
M.Sc. inom Innovation & Industrial Management från Göteborgs universitet. Grundare av Escape House och Mat-vänner. Tidigare vd för Handels Capital Management

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Escape House AB, Mat-vänner AB, Castlemaine Consulting AB och CELLINK Options AB.

Aktieägande i BICO:
A-aktier: 83,333, B-aktier: 1,107,232. Ägarandel: 2.06%, Rösträtt: 2.73%

Lotta Bus
Chefsjurist
Född 1970. Chefsjurist sedan 2020.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Jur.kand Lunds universitet och Maastricht universitet. Över 20 års erfarenhet som advokat på Vinge, MAQS och Magnusson varav 14 år som partner och 5 år som vd.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot i Sincrly AB.

Aktieägande i BICO: –

Artur Aira
Affärsområdeschef

Född 1967. Affärsområdeschef Bioprinting sedan 2020.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Medicinteknisk ingenjör och MBA från Chalmers. Mer än 25 års erfarenhet av Life Science (biotech, Pharma, Diagnos-tik). Tidigare vd för Organon, bioMerieux Nordics, Addtech Life Science, Addlife dvlp samt COO och Vice vd för Addlife och Abigo Medical AB.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseerfarenhet från fler än 35 företag. Styrelseledamot i Integrum och Predicare. Styrelseledamot i CELLINK 2017–2020.

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 80 000
Optioner: 40 000

Dr. Holger Eickhoff
Affärsområdeschef

Född 1965. Affärsområdeschef Bio automation sedan 2020. vd för SCIENION sedan 2001.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Examen i kemi från Heidelberg universitet. Doktorsexamen i biologi vid Jena universi-tet. Post Doc vid Max Planck inom mole-kylär genetik. Grundare av SCIENION.

Övriga nuvarande befattningar: –

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 251 660 Ägarandel: 0,5 %, Rösträtt: 0,4 %

Dr. Jonas Schöndube,
Affärsområdeschef

Född 1985. Affärsområdeschef Biosciences sedan 2020. vd för CYTENA sedan 2014.

Utbildning och arbetserfarenhet:
M.Sc. i Mikro och Nanosystem från ETH Zurich. Doktorsexamen i ingenjörsvetenskap från universitet i Freiburg. Grundare och vd av cytena.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseledamot CYTENA Bioprocess Solutions co. Ltd., Taiwan.

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 218,168, optioner: 60,000. Ägarandel: 0.37%, Rösträtt: 0.30%

Erica Bell
Chief People Officer

Född 1973. Chief People Officer sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
MA, Management från Cambridge College
25 års erfarenhet av HR-arbete inom stora organisationer, inklusive GE. Har axlat flertalet HR -ledarroller inom olika branscher för att inkludera 13 år inom sjukvård, medicinsk utrustning och biovetenskap. Omfattande erfarenhet av integration & förvärv, förändringsledning och internationell HR. Bevisad förmåga att skapa globala organisationer, utveckla och integrera företagskulturer samt se HR som ett strategiskt styrmedel som är avgörande för att uppfylla företagets uppdrag och vision.

Andra styrelseuppdrag:
Styrelseuppdrag – inga
Icke -styrelseuppdrag – Rådgivare/konsult Weavr Health

Aktieägande i BICO:

Aktieägande i BICO per 13 oktober 2021.