Styrelse - BICO - Vi skapar framtidens hälsa

Styrelse

Carsten Browall
Född 1958. Styrelseordförande sedan 2019 och styrelseledamot sedan 2018. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetserfarenhet:
M.Sc. inom ekonomi, Göteborgs universitet. Professionellt styrelsearbete. Gedigen erfarenhet från medicinteknik och hälsovård i snabbväxande företag som Mölnlycke, Nobel Biocare, Capio, Vitrolife och Unfors RaySafe.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i GHP Speciality Care AB (publ), styrelseledamot i Bure Equity AB och vd för Carbo AB.

Aktieägande i BICO:
Optioner: 160 000

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Erik Gatenholm
Född 1989. Styrelseledamot och vd sedan 2016.

Utbildning och arbetserfarenhet:
B.Sc. från Virginia Tech University och MBA från Göteborgs universitet. Erik har erfarenhet från bioteknologiskt entreprenörskap och mer än 13-års erfarenhet av entreprenörskap. Har mottagit utmärkelser som Forbes 30 Under 30, MIT Review 35 Under 35 och Årets Entreprenör 2020.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i CELLINK Options AB.

Aktieägande i BICO:
A-aktier: 848,958, B-aktier: 8,668,036. Ägarandel: 16.50%, Rösträtt: 24.11%

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Helena Skåntorp
Född 1960. Styrelseledamot sedan 2019.  Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Gedigen erfarenhet från ledande positioner som vd och CFO, exempelvis för Jarowskij AB och Arla och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit styrelse-ledamot i börsbolag i mer än 15 år.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Nielstorp AB, Plint AB och Ljung & Sjöberg AB.  Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna AB, ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) och Mekonomen AB.

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 4 000, Optioner: 40 000

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Bengt Sjöholm
Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016.  Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Utbildning och arbetserfarenhet:
M.Sc. inom elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har varit vd i flera svenska företag, däribland Tylö, och vd för ett av affärsområdena inom Getingekoncernen.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande och vd i BSJ i Halm-stad AB och styrelseledamot i Avidicare Holding AB, Integrum AB, Handelstri-angeln AB, Mentice AB och Texor AB.

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 268,276, Optioner: 20,000, Ägarandel: 0.47%, Rösträtt: 0.38%

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Christian Wildmoser
Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019.  Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Doktor i nationalekonomi och har arbetat inom banksektorn i 25 år. Han har tidigare varit partner i CVC Capital Partners i 16 år med ansvar för verksamheten i den tysktalande delen av Europa. Idag är han investerare i tillväxtföretag.

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Waterdrop Microdrinks GmbH och styrelseledamot i 1Drop SA samt Board of the African Parks Foundation Switzerland.

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 318 492, Optioner: 40 000, Ägarandel: 0.55%, Rösträtt: 0.44%

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aristotelis Nastos
Född 1967. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och arbetserfarenhet:
Ph.D. i molekylär- och cellbiologi. Över 20 års erfarenhet från den europeiska risk-kapitalindustrin med ett brett nätverk och erfarenhet från den globala Life Science- och finansbranschen.

Övriga nuvarande befattningar:
Ansvarig för Life Sciences & Cleantech på NRW.BANK, styrelseledamot i Abalos Therapeutics GmbH, Fasciotens GmbH, Emergence Therapeutics AG, Resolve Biosciences GmbH, AYOXXA Biosystems GmbH, CEVEC Pharmaceuticals GmbH och Cryotherapeutics GmbH.

Aktieägande i BICO:

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Aktieägande i BICO per 31 augusti 2021.