Affärsidé - BICO - Vi skapar framtidens hälsa

Affärsidé

CELLINKs affärsidé är att leverera produkter och kompletta lösningar för att möjliggöra utskrift av vävnad baserad på mänskliga celler. Genom att erbjuda kostnadseffektiva 3D-Bioskrivare jobbar CELLINK för att öka användargruppen av dess biomaterial, som ska vara den främsta framtida intäktskällan. Utvecklingen av produkter och lösningar sker hos Bolaget men främst tillsammans med Bolagets kunder i forskningssamarbeten. Bolagets konkurrenskraft bygger på en snabb produktutveckling, koncentrerade försäljningsinsatser och en god förståelse för kundernas behov.

CELLINK erbjuder idag en heltäckande teknologiplattform som ger forskare allt de behöver inom 3D-Bioutskrivning. Teknologiplattformen är uppdelad i tre specifika områden; biobläck, 3D-Bioskrivare och tillhörande 3D-utskrivningstjänster. CELLINKs heltäckande erbjudande möjliggör för Bolaget att följa sina kunder genom hela processen, från första 3D-Bioutskrivningsprojektet till användningen av de färdiga 3D-utskrivna mänskliga vävnaderna.