TumourPrint-projektet - BICO - Vi skapar framtidens hälsa

TumourPrint-projektet

Hur CELLINK gör cancermodeller mer exakta och reproducerbara.

I dagsläget bygger cancerforskning främst på 2D-cellkulturer och djurmodeller. Dessa metoder har sina begränsningar – nästan 95% av läkemedelskandidaterna misslyckas i kliniska prövningar trots att de uppvisade lovande resultat i prekliniska studier. Även om de är en viktig källa till information, kan dagens prekliniska modeller inte efterlikna de komplexa processerna i den humana tumörmikromiljön (TME) tillräckligt väl.

 

Bioprinting är en ny och innovativ lösning för modellering av människans TME. Bioprintade vävnader kan användas i prekliniska studier och de har potential att ge mer förutsägbara modeller av cancerbiologi i en reproducerbar och kontrollerad miljö. I framtiden kan bioprinting minska kostnaderna och tiden det tar för en cancerterapi att nå marknaden.

För att stödja denna insats arbetar CELLINK med ett projekt som heter TumourPrint. Inom TumourPrint utvecklas ett system med hög kapacitet för bioprinting av tumörmodeller. Dessa modeller kan användas som plattformar i läkemedelsutveckling och storskalig cancerforskning.

 

Med ytterligare utveckling kan TumourPrint:

  • svara på stimuli mer exakt än 2D-cellkulturer
  • produceras snabbt och reproducerbart
  • möjliggöra mycket robusta och funktionella modeller som kan studeras under längre tidsperioder.

Utöver förbättrade TME-modeller erbjuder TumourPrint-plattformen möjligheten att i framtiden kunna styra utvecklingen mot mer individanpassade behandlingar. Dess kapacitet att kunna generera modeller i större skala är avgörande för att uppnå en djupare förståelse för olika typer av cancer, eftersom varje typ har unika egenskaper och sjukdomsprofiler.

 

CELLINKs TumourPrint-system gör det möjligt för användare att implementera robusta tumörmodeller i större skala för att effektivt kunna generera användbar data. Denna data kommer att kunna påverka screening- och utvärderingsprocesser samt förbättra utvecklingen av framtida läkemedelskandidater. I framtiden hoppas CELLINK kunna utnyttja TumourPrint-data för att utveckla fler biobläck för specifika cellinjer, vävnader och sjukdomsmodeller, detta för att tillgodose forskarnas behov.

 

TumourPrint-projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen.

Beviljad ansökan: H2020-SMEInst-2018-2020-2
Projektnummer: 829846
Project akronym: TUMOURPRINT
Projekttitel: High Throughput Bioprinting of Tumour Models for Drug Development and Oncology Research