Identifiering av bakterier för att motverka antibiotikaresistens

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens nu ett av de största hoten mot global hälsa – En visserligen naturlig evolutionär process, men som accelereras ytterligare av att antibiotikabehandlingar missbrukas. Lokal behandling skulle vara idealisk, eftersom det skulle erbjuda mer effektiv och precis behandling. Med detta som utgångspunkt utvecklade forskare vid Imperial College London en ny fiberoptisk Raman-spektroskopisensor för etikettfri identifiering av bakterier med hjälp av Nanoscribes mikrotillverkningsteknologi.

Antibiotika är en av de största milstolparna inom modern medicin och har lindrat många människors rädsla för infektionssjukdomar som tuberkulos eller lunginflammation. Men kampen mot bakterieinfektioner hamnar återigen i fokus för experter inom medicin och biologi. På grund av den höga användningen eller till och med missbruket av antibiotika blir bakterierna alltmer resistenta mot sin behandling och även mindre infektioner kan återigen bli livshotande. För att motverka detta bör antibiotika endast ges vid behov.

För att driva innovationer inom fotonik och tillämpningar av medicinska instrument och optisk avkänning som t.ex. den fiberoptiska SERS-sonden, introducerade Nanoscribe nyligen sin senaste 3D-skrivare Quantum X align. Med sin egenutvecklade fiberprinteruppsättning och lutningskorrigering i alla rumsliga riktningar kan den nya 3D-skrivaren redan ge svaret på utmaningarna med de fiberprintade SERS-sonderna och banar väg för ytterligare förbättringar och nya innovationer.

Den guldbelagda fiberoptiska SERS-sonden. Sondens gröna färg är ett diffraktionsfenomen på den mikrostrukturerade ytan. Bild: J. A. Kim, Imperial College London

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.