Hem » Investerare » Sartorius samarbete
BICO logotype

Strategiskt samarbete, följt av en riktad nyemission om 487 MSEK till Sartorius

Gerry Mackay, styrelseledamot och chef för Lab Products & Services-segmentet hos Sartorius.

Samarbetet med BICO kommer att göra det möjligt för oss att gemensamt stärka vår verksamhet inom mycket dynamiska områden som avancerade cellmodeller och digitala arbetsflöden inom forskning och utveckling för läkemedel. Vi kommer ytterligare stärka båda företagens position på de snabbt växande asiatiska marknaderna med mycket differentierande och relevanta teknologier. Vi är övertygade om att det strategiska partnerskapet och investeringen i BICO kommer att skapa värde för båda parter.

 

Gerry Mackay, styrelseledamot och chef för Lab Products & Services-segmentet hos Sartorius.

Samarbetet med BICO kommer att göra det möjligt för oss att gemensamt stärka vår verksamhet inom mycket dynamiska områden som avancerade cellmodeller och digitala arbetsflöden inom forskning och utveckling för läkemedel. Vi kommer ytterligare stärka båda företagens position på de snabbt växande asiatiska marknaderna med mycket differentierande och relevanta teknologier. Vi är övertygade om att det strategiska partnerskapet och investeringen i BICO kommer att skapa värde för båda parter.

Erik Gatenholm, VD och medgrundare till BICO

Det strategiska samarbetet med Sartorius förväntas avsevärt utöka vår närvaro och accelerera tillväxten i Asien-Stillahavsområdet, där BICO idag har en betydande expansionspotential. BICO kommer att få tillgång till värdeskapande, kompletterande teknologier och produkter, vilket kommer att förbättra vårt nuvarande kunderbjudande inom bio-printing och labbautomation. Vi betraktar Sartorius ägande i BICO som en verifiering av BICOs tillväxtstrategi.

 

Erik Gatenholm, VD och medgrundare till BICO

Det strategiska samarbetet med Sartorius förväntas avsevärt utöka vår närvaro och accelerera tillväxten i Asien-Stillahavsområdet, där BICO idag har en betydande expansionspotential. BICO kommer att få tillgång till värdeskapande, kompletterande teknologier och produkter, vilket kommer att förbättra vårt nuvarande kunderbjudande inom bio-printing och labbautomation. Vi betraktar Sartorius ägande i BICO som en verifiering av BICOs tillväxtstrategi.

Om Sartorius

Om Sartorius

Med huvudkontor i Göttingen, Tyskland, är Sartorius en ledande internationell partner för life-science forskning och biotech-industrin som är noterad på Frankfurtbörsen, med ett börsvärde om cirka 23 miljarder euro.

Företaget har årligen uppvisat en tvåsiffrig genomsnittlig tillväxttakt och har regelbundet utökat sitt erbjudande genom förvärv av kompletterande teknologier. 

 

Under räkenskapsåret 2021 uppvisade Sartorius en nettoomsättning om cirka 3,45 miljarder euro. I slutet av 2021 var nästan 14 000 personer anställda vid koncernens cirka 60 tillverknings- och försäljningsanläggningar, verksamma för kunder över hela världen.

 

Med innovativa laboratorieinstrument och förbrukningsvaror koncentrerar sig koncernens Lab Products & Services-segment på att tillgodose behoven hos laboratorier som utför forskning och kvalitetskontroll på läkemedels- och biotech-företag samt hos akademiska forskningsinstitut. Segmentet Bioprocess Solutions med sin breda produktportfölj har fokus på engångslösningar som hjälper kunder att tillverka biotekniska läkemedel och vacciner på ett säkert och effektivt sätt.

Företaget har årligen uppvisat en tvåsiffrig genomsnittlig tillväxttakt och har regelbundet utökat sitt erbjudande genom förvärv av kompletterande teknologier. 

 

Under räkenskapsåret 2021 uppvisade Sartorius en nettoomsättning om cirka 3,45 miljarder euro. I slutet av 2021 var nästan 14 000 personer anställda vid koncernens cirka 60 tillverknings- och försäljningsanläggningar, verksamma för kunder över hela världen.

 

Med innovativa laboratorieinstrument och förbrukningsvaror koncentrerar sig koncernens Lab Products & Services-segment på att tillgodose behoven hos laboratorier som utför forskning och kvalitetskontroll på läkemedels- och biotech-företag samt hos akademiska forskningsinstitut. Segmentet Bioprocess Solutions med sin breda produktportfölj har fokus på engångslösningar som hjälper kunder att tillverka biotekniska läkemedel och vacciner på ett säkert och effektivt sätt.

  • Nyemissionen genomförs till en premie och Teckningskursen motsvarar en premie om 2.7 procent jämfört med 3-dagars VWAP.

  • Nyemissionen kommer att ge Bolaget en betydande och välrenommerad långsiktig aktieägare i form av Sartorius.

  • Tekniken samt försäljnings- och marknadssamarbetet med Sartorius i samband med Nyemissionen innebär flera kommersiella och strategiska fördelar för BICO.

  • Nyemissionen kan genomföras på ett mer tidseffektivt sätt, till en lägre kostnad och med mindre komplexitet för Bolaget än en företrädesemission.

  • Förstärkning av Bolagets finansiella ställning kommer att göra det möjligt för Bolaget att snabbare genomföra strategiska initiativ, och vikten av en stark balansräkning när Bolaget navigerar i rådande marknadsförhållanden.
  • Nyemissionen innefattar totalt 6 408 626 Nya Aktier till Sartorius, beslutat av styrelsen baserat på bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2022.

  • Teckningskursen per Ny Aktie uppgår till 76,00 kronor och har beslutats av Bolagets styrelse efter förhandlingar på armlängds avstånd med Sartorius. Teckningskursen motsvarar en premie om 2,7 procent jämfört med 3-dagars VWAP om cirka 74,02 kronor per aktie.

  • Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras 487 miljoner kronor, före transaktionskostnader.

  • Nyemissionen kommer resultera i en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 7,6 procent av antalet röster i BICO. Sammantaget kommer Nyemissionen öka antalet aktier i Bolaget med 6 408 626 till 70 494 895 och antalet röster med 6 408 626 till 83 994 895, fördelat mellan 1 500 000 A-aktier och 68 994 895 B aktier, efter Nyemissionens genomförande. Aktiekapitalet kommer öka med cirka 160 215,65 kronor, från cirka 1 602 156,725 kronor till cirka 1 762 372,375.

  • Genomförandet av Nyemissionen kommer att öka Sartorius ägande med cirka 9,1 procent av aktierna och 7,6 procent av rösterna i BICO. Tillsammans med Sartorius befintliga innehav i BICO uppgår det totala ägandet till cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna.

Uppdateringar:

3 juli, 2023

Nästa steg slutfört: ett flertal underavtal för sälj & distribution samt projektavtal inom forskning & utveckling har undertecknats

Under maj och juni 2023 undertecknades ett flertal underavtal för sälj och distribution mellan Sartorius och BICO-bolagen CELLINK, Advanced BioMatrix (ABM) och Dispendix. Dessutom undertecknades projektavtal inom forskning och utveckling med CELLINK, MatTek, ABM och Cellenion. Sammantaget stärker detta framstående och långsiktiga partnerskap såväl BICO:s kommersiella agenda som vår övergripande verksamhet.