Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Nyligen har man försökt att injicera kemoterapeutiska medel direkt i hjärnan. Men ett av problemen med detta är att läkemedlen kan försvinna och inte distribueras genom hela hjärnan. Vi utvecklade nanomaterial för att förbättra distributionen och hålla kvar läkemedlen i hjärnan.”

 

Dr. Benedict Law, Docent i farmakologi

Varje år diagnostiseras cirka 150 till 300 barn med aggressiv DIPG-hjärntumörer i USA. Medianen för överlevnad är mindre än ett år efter diagnos och de tillgängliga behandlingsalternativ förlänger livslängden med några få år för mindre än 10 % av patienterna.

Dr. Benedict Law, docent i farmakologi vid röntgenavdelningen vid Weill Cornell Medical College, utvecklar nanomaterial för att mer effektivt leverera onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Visikol använde ljusarkmikroskopi för att tredimensionellt visualisera fördelningen av nanopartiklarna i hjärnan. Proverna som behandlats med den nya nanopartikel-kemo-metoden genomgick vävnadsrensning och fluorescerande märkning innan de gick till Visikol för vävnadskivning, avbildning och analys. De slutgiltiga 3D-bilduppsättningarna användes sedan för att rekonstruera 3D-modeller av hjärnorna.

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.