Relevanta alternativ till djurförsök vid test av intimvård

”Det finns för närvarande många problem med intimvårdsprodukter inte minst för att de är beroende av föråldrade djurförsök för att kunna godkännas. Mycket forskning visar att resultat från djurförsök inte ger en korrekt återspegling av säkerheten.”

 

Wendy Strgar, CEO

Företaget Good Clean Love är en stor förespråkare av att använda MatTeks 3D-modell av mänsklig vävnad istället för djurförsök vid testning av intimvårdsprodukter.

I USA klassificeras intimsmörjmedel som medicintekniska produkter av Food and Drug Administration (FDA) vilket medför särskilda regulatoriska krav som bland annat djurförsök. Vissa  hävdar dock att bortsett från etik och moral är djurförsök en såväl föråldrad som skadlig metod för konsumenters hälsa på grund av de fysiologiska skillnaderna.

När kunskapen om begränsningarna med djurförsök ökade, introducerades BICO-företaget till MatTek och deras EpiVaginal™. En vävnadsmodell odlad från mänsklig vävnad som svarar som in vivo mänsklig vaginal vävnad och möjliggör djurfria testprotokoll och dessutom bättre efterliknar kvinnans anatomi.

Fler kundcase

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.

Bioprinting

3D bioprintad mänsklig hud

CTIBiotech, ett Lyon-baserat R&D företag har använt CELLINK’s BIO X 3D bioprinter för att tillverka in vitro hudmodeller från mänskliga celler.