Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO inleder samarbete med Center for Contemporary Sciences för att minska djurförsök inom life science

Single Press release se

BICO inleder samarbete med Center for Contemporary Sciences för att minska djurförsök inom life science

13 January, 2022 14:00

De två organisationerna kommer arbeta nära varandra för att samla stöd för lagförslaget FDA Modernization Act och reducera djurförsök genom att främja människo-specifika medicinska forskningsteknologier som är specifika som avancerade in vitro-vävnadsmodeller och 3D-bioprintning.

BICO, ett ledande biokonvergensföretag, tillkännager idag ett partnerskap med Center for Contemporary Sciences (CCS), en forsknings- och opinionsbildande organisation som arbetar med utvecklingen av mänskligt relevanta metoder inom vetenskaplig forskning- och läkemedelsutveckling. Tillsammans planerar organisationerna att i nära samverkan anpassa strategier och aktiviteter för att stödja antagandet av det amerikanska partiöverskridande lagförslaget FDA Modernization Act of 2021, och andra initiativ för att reducera djurförsök inom life science-industrin.

Lagförslaget FDA Modernization Act skulle ändra gällande lagstiftning från 1938 kallad Federal Food, Drug and Cosmetic Act som kräver att samtliga nya läkemedel testas på djur för säkerhet- och effekt-synpunkt, oavsett om sådana tester är prediktiva eller relevanta för resultat hos människor. Lagen som varit på plats i över 80 år, bidrar till att uppskattningsvis 100 miljoner djur experimenteras på varje år för biomedicinsk forskning enbart i USA, åtminstone 90% misslyckas i mänskliga kliniska prövningar och enorma kostnader för att utveckla nya läkemedel, som konsumenterna vanligtvis får stå för.

Ett av de huvudsakliga syften med partnerskapet är att främja biokonvergensteknologier för att påskynda utvecklingen av mänskligt relevant läkemedelsutveckling och andra tillämpningar, där experiment på djur inte utförs. Sådana teknologier inkluderar avancerade in vitro-vävnadsmodeller, 3D-bioprintning, organ på chip och sofistikerade mikrofluidisk plattformar.

“Center for Contemporary Sciences kommer vara en viktig allierad i våra ansträngningar att stödja antagandet av FDA Modernization Act”, säger Erik Gatenholm, VD och medgrundare av BICO. “Aysha och hennes team har decennier av erfarenhet inom vetenskap, medicin och policy för att utveckla och främja mänskligt relevanta teknologier som driver för en positiv förändring i branschen.”

Center for Contemporary Sciences mål är att utbilda, koppla samman och stödja den vetenskapliga forskningsindustrin med moderna innovationer men även att ersätta experimentella djurförsök. Med ett vetenskapsfokuserat förhållningssätt som inser att modeller baserade på djur inte direkt kan översättas till mänsklig biologi lägger organisationen tonvikt vid mänskligt relevanta metoder som för närvarande finns eller kan utvecklas för att ge ett mer korrekt mänskligt svar och få säkrare och effektivare terapier till marknaden, till förmån för patienterna.

“Samarbetet med BICO, en av de mest spännande och trovärdiga krafterna bakom biokonvergens i branschen idag, återspeglar vårt engagemang med att arbeta tillsammans med likasinnade organisationer för att modernisera läkemedelsutvecklingsprocessen genom dedikerade opinionsbildningsinsatser och selektiva policyer som är förankrade i evidensbaserad vetenskap”, säger CCS Chief Science Officer Zaher Nahle, PhD, MPA. “Det är också ett förverkligande av visionen hos CCS medgrundare och VD, Aysha Akhtar MD, MPH och dess styrelse, att åstadkomma verklig förändring i en process som har blivit sorgligt försummad alldeles för länge, och som skulle rädda både människors och djurs liv.”

Partnerskapet kommuniceras en månad efter att CCS började samarbeta med MatTek, ett BICO-koncernbolag och ledande utvecklare av mänskliga in vitro-vävnadsmodeller som ofta används inom läkemedels-, kosmetika- och kemisk industri för att ersätta djurförsök.

För att få veta mer om BICO och CCS:s gemensamma ansträngningar, vänligen kontakta Riley Munks, Public Affairs Manager på BICO via: rmun@bico.com

För mer information, vänligen kontakta:

BICO Press office Sweden
Hedda Söderström, Communications Manager: +46 73 509 2261
E-mail: press@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari kl. 15:00 (CET).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com

Om Center for Contemporary Sciences

Center for Contemporary Sciences är en ideell organisation som grundades 2020 med uppdraget att verka för pionjärer för ett paradigmskifte mot innovativa, evidensbaserade forskningsmetoder som är baserade på mänsklig biologi. CCS arbetar med beslutsfattare, tillsynsmyndigheter, akademiska forskningscenter och industripartner och ämnar förbättra livskvaliteten för både människor och djur. Genom samarbete kämpar CCS för teknologier som är bättre för människor och som ersätter djurförsök.