Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Cellenion öppnar BICO:s första Single Cell Analysis Center of Excellence

Single Press release se

Cellenion öppnar BICO:s första Single Cell Analysis Center of Excellence

2022-03-03 14:00
Cellenion kommer att tillhandahålla en rad omfattande encellsanalyser och hanteringstjänster från sina nya toppmoderna laboratorier i Lyon.

Cellenion, ett BICO-företag, tillkännagav idag öppnandet av BICOs första  Single Cell Analysis Centre of Excellence vid sina anläggningar i Lyon. Det toppmoderna centret kommer att erbjuda en rad tjänster (cellenSERVICES) till företag och akademiska grupper som söker kompletta lösningar för sina encellsprojekt från vävnadsdissociation till encellsisolering, biblioteksförberedelse, sekvensering och efterföljande bioinformatiska analyser.

Cellenion har utvecklat cellenONE®, en unik encellsisolerings- och nanoliterdispenseringsteknologi som möjliggör bildbaserad dispensering med hög kapacitet av individuella cellisolering från cellsuspensioner och precisionsdispensering av reagenser för att automatisera och miniatyrisera provberedningen innan encellsanalyser. Genom att öppna denna tjänst kommer Cellenion att erbjuda sin unika teknologiplattform och starka expertis inom området encellsisolering och provberedning till en mycket bredare publik.

 Dr. Guilhem Tourniaire, vd för Cellenion: "Vi tror att genom att erbjuda tillgång till vår teknologi genom ett utbud av specifika tjänster, kommer vi att kunna svara på en växande efterfrågan inom farmaceutisk - och kosmetisk industri på tillförlitliga och kompletta lösningar inom encellsabionalyser."

Dr. Holger Eickhoff, VD för Cellenion: “Genom att kombinera en mycket stark encellsexpertis med vår unika cellenONE-teknologi från våra anläggningar i Frankrike, siktar vi på att hitta nya kunder som söker snabba och omfattande analyser av sina kliniska eller forskningsprover samtidigt som vi använder datalagring exklusivt placerad i Europa för att säkerställa högsta säkerhet kring den data som genereras."

Cellenion fokuserar initialt på transkriptomiska analyser av en cell med cellenONE och planerar att diversifiera sitt erbjudande till andra expertområden såsom automatiserad kloning för cellinjeutveckling och sortering och isolering av 3D-cellulära aggregat (sfäroid och organoider) med sin nyligen lanserade spheroONE.

 För mer information om Cellenions tjänster, besök: www.cellenion.com/services.

För mer information, vänligen kontakta:
Avijit Minocha, Marknadschefchef, BICO
Telefon: +16176375372
E-mail: akm@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022, kl. 14:00 (CET).

Om Cellenion

Cellenion erbjuder lösningar och tekniker för kontrollerad precisionsdispensering med applikationer inom isolering av encelliga och enskilda cellulära aggregat. Våra system möjliggör high-throughput, bildbaserad automatiserad dispensering av enskilda celler och/eller cellaggregat på valfritt underlag. Tillsammans med en rad dedikerade förbrukningsvaror möjliggör lösningarna miniatyrisering av provberedningsprotokoll på samma instrument före vidare analys i senare led. Utan outnyttjade volymer och med enastående återvinningsgrad erbjuder Cellenions plattformar unik kapacitet för applikationer inklusive för encelliga omics, sällsynta celler, celllinjeutveckling, läkemedelsscreening och 3D-modellutveckling. Cellenion är verksamt från Lyon, Frankrike. Företaget är ett dotterbolag till SCIENION GmbH och dess produkter säljs av SCIENION över hela världen.

Om BICO 

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com