Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICOs valberedning för 2023 års bolagsstämma har utsetts

Single Press release se

BICOs valberedning för 2023 års bolagsstämma har utsetts

2022-10-28 10:00
Regulatory

BICO-koncernens största ägare har nu utsett en valberedning. Bolagsstämman i BICO Group AB kommer att hållas den 9 maj 2023.

Enligt beslut på 2022 års bolagsstämma, och de senaste antagna principerna den 26 april 2021 gällande valberedningens sammansättning, ska valberedningen för BICO Group AB utgöras av fem medlemmar, varav en ska vara styrelsens ordförande. De fyra största aktieägarna som vill delta i valberedningen har rätt att utse en medlem vardera. Som förberedelse för 2023 års bolagsstämma har valberedningens medlemmar blivit utsedda, baserat på ägarstrukturen den 30 september 2022, och består av:

  • Mats Engström, utsedd av Erik Gatenholm
  • Claes Dinkelspiel, utsedd av Héctor Martínez
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Carsten Browall, styrelseordförande i BICO Group AB

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2023 års bolagsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2023 års bolagsstämma kan kontakta valberedningen via e-post till: ir@bico.com. Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden.

eller via brev till:
BICO Group AB
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman, dock senast den 10 februari 2023, för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen.