Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Single Press release se

BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

2023-01-31 15:30
Regulatory

Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) har ökat till följd av utnyttjande av 80 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets optionsprogram 2018 varigenom 80 000 aktier av serie B tecknades. Bolagsverket har under januari månad registrerat de nya aktierna av serie B.

Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO Group AB (publ) till 70 574 895, varav 1 500 000 utgörs av aktier av serie A, motsvarande totalt 15 000 000 röster, och 69 074 895 utgörs av aktier av serie B, motsvarande totalt 69 074 895 röster. Totalt antal röster uppgår till 84 074 895. Aktiekapitalet uppgår till 1 764 372,375 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.