Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Rolf Classon föreslås till ny ordförande i BICO Group AB (publ

Single Press release se

Rolf Classon föreslås till ny ordförande i BICO Group AB (publ

2023-02-03 19:10

Valberedningen i BICO Group AB (publ) föreslår Rolf Classon till ny styrelseordförande.

Valberedningen i BICO Group AB meddelar idag att den föreslår årsstämman att välja Rolf Classon till ny styrelseordförande i bolaget. Rolf Classon är sedan april 2022 styrelseledamot i BICO Group AB. Rolf Classon är en erfaren ledare inom hälso- och sjukvårdsbranschen med många års erfarenhet i ledande positioner inom life-science. Han verkar för närvarande som vice ordförande i styrelsen för Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, ordförande i Hill-Rom Holdings Inc., samt styrelseledamot för Catalent Inc. Under sin karriär har Classon varit styrelseordförande i Tecan Group Ltd., Swedish Orphan International och ordförande i Bayer HealthCare AG:s verkställande kommitté samt styrelseledamot för Millipore Corporation.

Nuvarande styrelseordförande Carsten Browall har inför 2023 årsstämma avböjt omval.

”Vi är mycket nöjda över att kunna föreslå Rolf Classon som ny styrelseordförande för BICO och vill samtidigt tacka Carsten Browall för hans framgångsrika arbete för styrelsen och BICOs tillväxtresa sedan 2018.”

Malin Björkmo, valberedningens ordförande BICO Group AB

Valberedningen kommer i övriga delar att presentera sitt fullständiga förslag och motiverade yttrande i samband med kallelse till 2023 årsstämma.

För frågor hänvisas till:
Malin Björkmo, valberedningens ordförande
Mobil: 0705-88 99 63
E-mail: malin@bjorkmoadvisors.se

Åsa Hillsten, Senior Advisor Investor Relations, BICO Group AB
Telefon: +46 70-081 81 17
Epost: ash@bico.com