Bioprinting

In vitro-baserade mänskliga vävnadsmodeller som sänker kostnader för tester och leder till färre djurförsök inom kosmetik-, kemi-, läkemedels- och hushållsindustrin.

Revolutionerar vävnadsrekonstruktion genom banbrytande teknologier

Innehåll

Vad är bioprinting?

Bioprinting är en additiv tillverkningsprocess som liknar konventionell 3D-printning. Man använder en digital fil som ritning för att skriva ut ett objekt. Skillnaden mellan en 3D bioprinter och en konventionell 3D-printer är att bioprintern skriver ut med celler och biomaterial, vilket skapar organliknande strukturer som efterliknar fysiologiska förhållanden.

Varför bioprinting?

Bioprinting har en enorm potential att revolutionera områdena vävnadsrekonstruktion, läkemedelsupptäckt och regenerativ medicin. Bioprintad vävnad gör det möjligt för forskare att testa potentiella behandlingar och utvärdera effektivitet i tidigare stadier och ge en mer realistisk modell av cellulära funktioner. Med tiden kan nya läkemedel och behandlingar komma utvecklas fram i en effektiviserad process designad för att minimera antalet misslyckanden och djurförsök samt nå kliniska prövningar snabbare. 

Bioprinting hjälper till att ta itu med den stora utmaningen som cellbiologer världen över står inför –  Utmaningen att replikera in vivo-miljön. Genom att kontrollera både makro- och mikrofunktioner gör bioprintrar det möjligt för forskare att finjustera parametrar som bland annat geometrier, cellpositionering, biomekaniska gradienter som ger den ideala biologiska miljön för celler att frodas i.

Hur kan bioprinting tillämpas?

Organtransplantationer

I dag dör 21 patienter varje dag på grund av bristen på organ. Att bioprinta organ ligger fortfarande några år fram i tiden, men skulle ha en enorm inverkan genom att kunna minska organbristen och hjälpa kliniker att hålla jämna steg med antalet väntande patienter.

Läkemedelsutveckling

Många av dagens läkemedelsstudier bygger på levande ämnen – en obekväm och dyr metod för både akademiska och kommersiella organisationer. Att istället använda bioprintade vävnader under läkemedelsutvecklingens tidiga stadier ger både en mer etisk och kostnadseffektiv lösning. Att använda bioprintad vävnad kan hjälpa forskare att fastställa en läkemedelskandidats effektivitet tidigare, vilket sparar både tid och pengar.

Regenerativ medicin

Vävnadsspecifika biobläck gör det möjligt för forskare att arbeta med artificiella hudceller, neuroner, hepatocyter med mera. I framtiden skulle läkare potentiellt kunna använda dessa för terapeutiska procedurer som exempelvis hud- och bentransplantationer eller till och med plastikkirurgi.

Produkter i urval

Med totalt sex printhuvuden för oöverträffad mångsidighet, gör bioprintern BIO X6 från CELLINK det enklare att producera mer komplexa och sofistikerade konstruktioner med ett bredare utbud av material, celler och tvärbindningsverktyg. Med många möjliga kombinationer ökar den avsevärt genomströmningen, minskar utskriftstiden och förbättrar experimenteffektiviteten. BIO X6 är det föredragna systemet för forskare som vill förbättra 3D-cellodling, vävnadsteknik, sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.

MatTeks patenterade EpiDerm-system är en ledande in vitro-testteknik för dermala toxikologer och formuleringsforskare. Med flera ECVAM-valideringar och OECD-godkända testriktlinjer är EpiDerm ett beprövat in vitro-modellsystem för testning av kemiska, farmaceutiska och hudvårdsprodukter.

Skräddarsytt för enkel bioprinting är LifeINK 220 från Advanced Biomatrix det Kollagenbläck med högst densitet på marknaden. Kollagen är det mest förekommande proteinet i kroppen, vilket gör det till det främsta materialet för att utveckla bioprintade konstruktioner med in vivo-liknande förhållanden.

Kundcase

Kundcase

Identifiering av bakterier för att motverka antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling. Med detta i åtanke utvecklade forskare vid Imperial College London en ny fiberoptisk Raman-spektroskopisensor för etikettfri identifiering av bakterier.

Kundcase

3D bioprintad mänsklig hud

CTIBiotech, ett Lyon-baserat R&D företag har använt CELLINK’s BIO X 3D bioprinter för att tillverka in vitro hudmodeller från mänskliga celler.