Biosciences

Användarvänlig automation, instrument och programvara för att ge effektivitet och hastighet till flera applikationsområden

Smartare arbetsflöden inom:

Multiomics
Cell Line Development
Next-Generation Sequencing
Combinatorial Screenings
Drug Discovery
Cell Biology
Biologics
Therapeutics
Diagnostics
Sample Management

Effektivitet och snabbhet

Molekylärbiologi och multiomik är snabbväxande områden med ständigt ökande krav på högre genomströmning och automatisering. Affärsområdet Biosciences tillhandahåller användarvänliga instrument som effektiviserar och snabbar arbetsflöden inom upp en rad olika applikationsområden. Bland annat möjliggör man skonsam hantering av celler och sällsynta prover, snabb överföring av vätskor och reagens samt nedströms analysplattformar.

Programvara som integrerar arbetsflöden

Innovativa mjukvarulösningar till laboratorier som integrerar arbetsflöden från början till slut och multiplicerar produktiviteten. Våra mjukvarulösningar hanterar det digitala flödet av data och det fysiska flödet av material, vilket gör det möjligt att integrera labbprocesser, arbetsstationer, data, affärsregler och personal för de mest robusta och tillförlitliga resultaten.

Banbrytande vätskehantering

Beröringsfri vätskehantering som möjliggör mycket multiplexerad sammansättning av tusentals kemiska reaktioner inom några minuter och mer flexibilitet i analysutvecklingen.

Encellig dispenseringsteknik

Beprövade encellsdispenseringsteknologier för deterministisk encellsisolering av ett brett spektrum av celltyper, inklusive CHO, HEK, primära celler, jäst och bakterier.

Komplementerande produktportfolio

Lösningar för automatiserad övervakning av cellbaserade analyser genom ett innovativt avbildningssystem för levande celler som kompletterar portföljen av inverterade och upprättstående mikroskop. Dessutom stödjer affärsområdet cellinjeutvecklingsindustrin med mikrobioreaktorer med hög genomströmning för parallella odlingar i 96-brunnars plattor för att bringa produktionsbioreaktorförhållandena till en skala på 150 till 800 μL.

Produkter i urval

Programvarusviten Green Button Go Orchestrator från Biosero är en heltäckande laboratoriehanteringslösning för utformning, schemaläggning, igångsättning och hantering av arbetsflöden inom ett labb, mellan olika labb eller på anläggningar runt om i världen.

Green Button Go Scheduler låter forskare interagera med, styra och schemalägga flera instrument och enheter i labbet från ett enda gränssnitt. Det kopplar laboratorieau-tomatisering till vetenskap och skapar ett sammanhängan-de tekniskt ekosystem som ökar takten för verksamheter samt ökar produktiviteten.

C.BIRD är en mikrobioreaktor från CYTENA som erbjuder parallella odlingar i 96-brunnars plattor, vilket tar produktionskapaciteten för bioreaktorer till den 150-1 600 μL mikrobioreaktorskalan. Den screenar och övervakar värdefulla cellodlingsparametrar för hundratals cellinjer från de tidigaste stadierna och möjliggör tidig identifiering av de högst producerande och mest stabila klonerna för att minska senare passagesteg och uppskalningsinsatser. Jämfört med traditionell statisk odling förbättrar C.BIRD cellproliferation, rekombinant proteinutbyte och volymspecifik produktivitet.

Revolution från Discover Echo är den första av sitt slag och erbjuder forskare både ett inverterat och ett upprättstående mikroskop som kan utföra mycket snabb skanning och sammanfogning av mosaikbilder och förser användare med bildfunktioner som ljust fält, fluorescens och faskontrast. Revolution drivs av Discover Echos egenutvecklade programvarumodul på en Surface Studio, vilket ger en mer samarbetsinriktad och intuitiv upplev-else för användaren genom att man eliminerar behovet av okularlinser.

UP.SIGHT från CYTENA effektiviserar arbetsflödet inom cellinjeutveckling genom att automatisera arbetskrävande och tidsödande steg. Tack vare att man kombinerar en patenterad och mycket effektiv, snabb och varsam teknik för encellsdispensering med ett supersnabbt bildframställningssystem med hög kvalitet kan användarna inhämta fullständiga hålplatts-bilder utan att behöva foga samman bilder. Den här allt-i-ett-lösningen från CYTENA erbjuder mikroskopiering och 3D Full Well Imaging för dubbel klonalitetsförsäkran från två oberoende optiska apparater, vilket leder till > 99,99 procents sannolikhet för klonalitet.

En mikrobioreaktor för hög kapacitet med CO2 -inkuba-torfunktioner. S.NEST från CYTENA förkortar process-tiden för cellexpansion, ger en bättre mikroskalig miljö för celltillväxt och tillför mer effektivitet till cellinjeselektion.

Vätskedispenseringssystemet I.DOT från DISPENDIX erbjuder användarvänlig automatisering, precision och snabbhet för kontaktlös vätskehantering vid bland annat framställning av nästa generations sekvenseringsbibliotek, high-throughput-läkemedelsscreening och cellanalys. Den reducerar manuell arbetstid, operatörsorsakade avvikelser och gör det möjligt att arbeta med små volymer för analysminiatyrisering. Droppar av olika sorters vätskor fördelas på målplattan under källplattan, vilket eliminerar spill och korskontaminering.

Kundcase

Läs även