Produkter

Utforska ett urval av produkter inom BICO​​

Möjliggör banbrytande
vetenskapliga genombrott

Vi utrustar hundratals labb och tusentals forskare världen över med banbrytande teknologier som möjliggör vetenskapliga genombrott. Med ett engagemang för kvalitet och innovation har våra produkter och tjänster bidragit till revolutionerande framsteg inom life science-industrin.

Med totalt sex printhuvuden för oöverträffad mångsidighet, gör bioprintern BIO X6 från CELLINK det enklare att producera mer komplexa och sofistikerade konstruktioner med ett bredare utbud av material, celler och tvärbindningsverktyg. Med många möjliga kombinationer ökar den avsevärt genomströmningen, minskar utskriftstiden och förbättrar experimenteffektiviteten. BIO X6 är det föredragna systemet för forskare som vill förbättra 3D-cellodling, vävnadsteknik, sjukdomsmodellering och läkemedelsscreening.

Skräddarsytt för enkel bioprinting är LifeINK 220 från Advanced Biomatrix det Kollagenbläck med högst densitet på marknaden. Kollagen är det mest förekommande proteinet i kroppen, vilket gör det till det främsta materialet för att utveckla bioprintade konstruktioner med in vivo-liknande förhållanden.

MatTeks patenterade EpiDerm-system är en ledande in vitro-testteknik för dermala toxikologer och formuleringsforskare. Med flera ECVAM-valideringar och OECD-godkända testriktlinjer är EpiDerm ett beprövat in vitro-modellsystem för testning av kemiska, farmaceutiska och hudvårdsprodukter.

Cellenions spheroONE är en innovativ sorterare och fördelare av enskilda stora partiklar som revolutionerar hanteringen av cellulära 3D-modeller. Med hjälp av precisionsdispenseringsteknik i kombination med avancerade bildbaserade sorteringsmöjligheter är spheroONE den perfekta plattformen för urval och isolering av enskilda sfäroider, organoider och tumöroider. Det är en ban-brytande lösning inom läkemedelsscreening och andra tillämpningsområden där 3D-modeller av standardtyp gr-advis kommer att ersätta de traditionella djurmodellerna.

I QInstruments produktfamilj BioShake finns det flera olika varianter att välja mellan beroende på vilket mål användaren har med blandningen. Den här produktlinjen erbjuder en mycket effektiv tvådimensionell skakaxel, så att provet blandas fullständigt mycket snabbare än med konkurrerande system. Perfekt för provberedningspro-cesser inom en rad olika tillämpningar, såsom flödes-cytometri, kriminalteknisk kemi och nästa generations sekvensering.

Möjliggör automatisk dispensering av vätskeprov med mycket små volymer för diagnostik, genomik, proteomik och andra tekniska applikationer. På några sekunder kan prov dispenseras på nästan vilka substrat som helst och de inerta egenskaperna hos sciFLEXARRAYERs glaskapillärer passar perfekt för miniatyriserade kemiapplikationer, som polymer- och materialforskning.

C.BIRD™

C.BIRD är en mikrobioreaktor från CYTENA som erbjuder parallella odlingar i 96-brunnars plattor, vilket tar produktionskapaciteten för bioreaktorer till den 150-1 600 μL mikrobioreaktorskalan. Den screenar och övervakar värdefulla cellodlingsparametrar för hundratals cellinjer från de tidigaste stadierna och möjliggör tidig identifiering av de högst producerande och mest stabila klonerna för att minska senare passagesteg och uppskalningsinsatser. Jämfört med traditionell statisk odling förbättrar C.BIRD cellproliferation, rekombinant proteinutbyte och volymspecifik produktivitet.

Revolution

Revolution från Discover Echo är den första av sitt slag och erbjuder forskare både ett inverterat och ett upprättstående mikroskop som kan utföra mycket snabb skanning och sammanfogning av mosaikbilder och förser användare med bildfunktioner som ljust fält, fluorescens och faskontrast. Revolution drivs av Discover Echos egenutvecklade programvarumodul på en Surface Studio, vilket ger en mer samarbetsinriktad och intuitiv upplev-else för användaren genom att man eliminerar behovet av okularlinser.

UP.SIGHT™

UP.SIGHT från CYTENA effektiviserar arbetsflödet inom cellinjeutveckling genom att automatisera arbetskrävande och tidsödande steg. Tack vare att man kombinerar en patenterad och mycket effektiv, snabb och varsam teknik för encellsdispensering med ett supersnabbt bildframställningssystem med hög kvalitet kan användarna inhämta fullständiga hålplatts-bilder utan att behöva foga samman bilder. Den här allt-i-ett-lösningen från CYTENA erbjuder mikroskopiering och 3D Full Well Imaging för dubbel klonalitetsförsäkran från två oberoende optiska apparater, vilket leder till > 99,99 procents sannolikhet för klonalitet.

S.NEST

En mikrobioreaktor för hög kapacitet med CO2 -inkuba-torfunktioner. S.NEST från CYTENA förkortar process-tiden för cellexpansion, ger en bättre mikroskalig miljö för celltillväxt och tillför mer effektivitet till cellinjeselektion.

I.DOT

Vätskedispenseringssystemet I.DOT från DISPENDIX erbjuder användarvänlig automatisering, precision och snabbhet för kontaktlös vätskehantering vid bland annat framställning av nästa generations sekvenseringsbibliotek, high-throughput-läkemedelsscreening och cellanalys. Den reducerar manuell arbetstid, operatörsorsakade avvikelser och gör det möjligt att arbeta med små volymer för analysminiatyrisering. Droppar av olika sorters vätskor fördelas på målplattan under källplattan, vilket eliminerar spill och korskontaminering.

Green Button Go Orchestrator

Programvarusviten Green Button Go Orchestrator från Biosero är en heltäckande laboratoriehanteringslösning för utformning, schemaläggning, igångsättning och hantering av arbetsflöden inom ett labb, mellan olika labb eller på anläggningar runt om i världen.

Green Button Go Scheduler

Green Button Go Scheduler låter forskare interagera med, styra och schemalägga flera instrument och enheter i labbet från ett enda gränssnitt. Det kopplar laboratorieau-tomatisering till vetenskap och skapar ett sammanhängan-de tekniskt ekosystem som ökar takten för verksamheter samt ökar produktiviteten.

Läs mer

Kundcase

Identifiering av bakterier för att motverka antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling. Med detta i åtanke utvecklade forskare vid Imperial College London en ny fiberoptisk Raman-spektroskopisensor för etikettfri identifiering av bakterier.