Integritetspolicy

Om vår integritetspolicy

Vi vet hur viktigt det är för dig att förstå hur vi använder dina uppgifter. Denna integritetspolicy anger hur och varför vi samlar in, lagrar, behandlar och delar dina personuppgifter. Vi kommer alltid att vara transparenta med dig om vad vi gör med dina personuppgifter.

 

Denna policy berättar också för dig vilka rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller dina rättigheter enligt den, vänligen kontakta:

 

Adress: BICO Group AB,

Långfilsgatan 9, 412 77 Göteborg

E-post: privacy@bico.com

Vilka personuppgifter samlar vi in?

The personal data we collect from you directly can include your name, email address, mobile/landline telephone number, date of birth, address, your purchasing activity, your payment information, and information you give us when you contact our customer services team, when you engage with our social media platform (for example by tagging us in a post on Instagram) or when you sign up for BICO support site.

If you are using a mobile device and shopping with us online or browsing our website, we may collect your IP address or other device identifier, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system and platform, and other portable device information.

We may, where we have a lawful basis for doing so, also collect personal data about you from third parties who provide us with additional publicly available information about you.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du köper produkter och tjänster från oss online eller via telefon
 • När du går in på vår hemsida. Vår webbplats använder även cookies; för att ta reda på mer om användningen av cookies och hur du kan hantera dem, läs vår cookiepolicy
 • När du loggar in på vårt WiFi
 • När du kontaktar oss eller vi kontaktar dig för att delta i undersökningar, tävlingar eller kampanjer
 • När du kontaktar vårt kundsupportteam online eller via telefon
 • När du interagerar med oss på sociala medier (genom att nämna/tagga oss eller genom att kontakta oss direkt)

Hur använder vi dina personuppgifter och vilka är våra juridiska skäl för att göra det?

För att göra våra produkter och tjänster tillgängliga för dig använder vi dina personuppgifter för att förse dig med information, produkter och tjänster som du begär eller köper från oss (d.v.s. för att slutföra vissa uppgifter, processer eller beställningar på vår webbplats, ta emot betalning online (i tillämpliga fall) och leverera dina produkter eller tjänster) , och för att kommunicera med dig angående de produkter och tjänster som du köper från oss och svara på dina frågor och kommentarer.

 

Vi kan också använda dina personuppgifter för att mäta hur nöjda våra kunder är och tillhandahålla kundservice (inklusive felsökning i samband med köp eller dina önskemål om tjänster eller när du ställer frågor till oss på sociala medier);

 

Vi litar på våra avtalsöverenskommelser med dig som den lagliga grunden på vilken vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör en beställning av produkter och tjänster. Alternativt förlitar vi oss i vissa fall på våra legitima intressen som företag (till exempel för att mäta kundnöjdhet och felsöka kundproblem). Där vi förlitar oss på våra legitima intressen kommer vi alltid att se till att vi balanserar dessa intressen mot dina rättigheter.

 

För administrativa och interna affärsändamål

 

Vi kan använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål, såsom att förbättra vår webbplats, förbättra våra tjänster och produkter och identifiera användningstrender. Vi kan också använda dina uppgifter för att övervaka användningen av vår webbplats och säkerställa att vår webbplats presenteras på det mest effektiva och relevanta sättet för dig och din enhet och ställa in standardalternativ för dig.

 

Det ligger i vårt legitima intresse som företag att använda dina personuppgifter på detta sätt. Vi vill till exempel säkerställa att vår webbplats är kundvänlig och fungerar korrekt och att våra produkter och tjänster är effektiva och av hög kvalitet. Vi vill också göra det enkelt för dig att interagera med oss. Där vi förlitar oss på våra legitima intressen kommer vi alltid att se till att vi balanserar dessa intressen mot dina rättigheter.

 

Av säkerhetsskäl och juridiska skäl

 

Vi använder dina personuppgifter för att:

 

se till att den personliga och finansiella information du ger oss är korrekt.

 

utföra bedrägerikontroller eller förhindra annan * olaglig aktivitet.


skydda våra rättigheter eller egendom (eller andras), och
uppfylla våra juridiska och efterlevnadsrelaterade skyldigheter.

I vissa fall kommer vi att använda dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss att uppfylla en rättslig skyldighet (som om vi får en legitim begäran från en brottsbekämpande myndighet). I andra fall (såsom upptäckt av bedrägeri) kommer vi att förlita oss på våra legitima intressen som företag att använda dina personuppgifter på detta sätt. Där vi förlitar oss på våra legitima intressen kommer vi alltid att se till att vi balanserar dessa intressen mot dina rättigheter.

 

I relation till ditt bico.com kundkonto.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer aldrig att sälja någon av dina personuppgifter till en tredje part. Men för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig delar vi dina personuppgifter med våra betrodda tredje parts tjänsteleverantörer eller våra koncernbolag, enligt nedan. Närhelst vi delar dina personuppgifter inför vi skyddsåtgärder som kräver att dessa organisationer håller dina uppgifter säkra och för att säkerställa att de inte använder dina personuppgifter för sina egna marknadsföringsändamål.

 

Tredje parts tjänsteleverantörer

 

För att fullgöra beställningar på produkter och tjänster

Vi samarbetar med ett antal betrodda tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. När du köper produkter och tjänster från oss inkluderar de tjänster som tillhandahålls av dessa organisationer leverans, produktmontering och installation, borttagning av avfall och bearbetningsbetalningar. Det ligger i vårt legitima intresse som företag att arbeta med dessa tjänsteleverantörer eftersom vi kanske inte har kapacitet att tillhandahålla dessa tjänster själva. I varje fall kommer vi att säkerställa att tjänsteleverantören endast får använda dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna till oss och för inget annat ändamål.

 

För att förebygga brott och följa lagar

Vi delar din ekonomiska information med tredje part för att säkerställa att din betalning är säker och att dina uppgifter inte används bedrägligt. Denna datadelning gör det möjligt för oss att genomföra bedrägerianalyser som säkerställer att äkta och korrekta betalningsuppgifter tillhandahålls oss för alla köp.

 

Det kan finnas andra scenarier där vi är föremål för en rättslig skyldighet att dela eller avslöja dina personuppgifter, till exempel med brottsbekämpande myndigheter eller offentliga myndigheter för att förhindra eller upptäcka brott eller uppfylla ett lagkrav.

Andra professionella tjänster

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare där vi anser att det krävs enligt vårt avtalsförhållande med vår försäkringsleverantör att göra det.

 

Vi samarbetar med noggrant utvalda tredje parter, såsom vår värdleverantör för kunddatabas, marknadsföringsbyråer och reklampartners som hjälper oss att ge dig en positiv kundupplevelse. Vi samarbetar med dessa tredje parter för att placera relevant innehåll och annonser åt dig på vår webbplats, andra webbplatser och onlinemediekanaler och appar. För att göra detta använder vi pixlar och cookies. Du kan se vår cookiepolicy.

 

Överföring av dina personuppgifter utanför EES

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel USA, under följande omständigheter:

 

Om du har efterfrågat en tjänst som utförs av ett av våra koncernbolag som sitter utanför EES; eller
Där vi arbetar med en leverantör som behandlar vissa av sina personuppgifter utanför EES.
Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som Storbritannien och EES och därför kan dina personuppgifter inte omfattas av samma skydd. I sådana fall kommer vi dock att se till att all överföring av dina personuppgifter till länder utanför EES omfattas av lämpliga skyddsåtgärder som om de skulle behandlas inom EES och enligt de vägledande principerna som anges i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter relaterade till din personliga information och vad som händer med dem. Du har rätt till:

 • få dina uppgifter behandlade på ett rättvist, lagligt och öppet sätt.
 • informeras om hur dina personuppgifter används, ett exempel är denna integritetspolicy.
  komma åt personuppgifter vi har om dig.
 • kräva att vi korrigerar eventuella misstag i dina personuppgifter.
 • kräva att vi raderar personuppgifter om dig i vissa situationer där det inte finns några goda skäl för oss att fortsätta att behandla dem.
 • begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller annan tjänsteleverantör i ett enkelt, strukturerat format.
 • när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • invända mot automatiserat beslutsfattande som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt.
  i vissa andra situationer invända mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter, och
 • annars begränsa eller tillfälligt stoppa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Ändra dina preferenser

Om du inte längre vill bli kontaktad av oss om våra produkter eller tjänster, eller för andra marknadsföringsändamål, kan du ändra dina inställningar eller avregistrera dig genom att kontakta oss. Alternativt kan du följa avregistreringslänken i e-postmeddelanden du får från oss.

 

Vi vill säkerställa att all information vi har om våra kunder är faktamässigt korrekt och aktuell. Om du upptäcker att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller behöver uppdateras (till exempel kan du ha ändrat ditt namn eller adress) vänligen kontakta oss så att vi kan korrigera det. Om du har skapat en profil på vår webbplats kan du ändra uppgifterna som lagras om dig genom att logga in på ditt konto.

Säkerhet och lagring av dina personuppgifter

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi har implementerat olika strategier, kontroller, policyer och åtgärder för att hålla din data säker och hålla dessa åtgärder under noggrann granskning. Det betyder att dina uppgifter är skyddade och endast tillgängliga för kollegor som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi säkerställer också att det finns strikta fysiska kontroller i våra byggnader som begränsar åtkomsten till dina personuppgifter för att skydda dem.

 

Lagring av dina personuppgifter

I stora drag kommer vi bara att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta innebär att lagringstiderna kommer att variera beroende på typen av uppgifter och anledningen till att vi har uppgifterna i första hand. Vi kommer alltid att överväga säkerheten för dina personuppgifter när vi delar med tredje part.

 

Vi har rutiner gällande våra lagringstider som vi håller på att granska med hänsyn till våra skäl för att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för att göra det.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Om vi gör betydande ändringar kommer vi att meddela dig, men vänligen kontrollera regelbundet denna policy för att säkerställa att du är medveten om den mest uppdaterade versionen.