I genomsnitt dör en person varje timme på grund av brist på organtransplantationer.
Dygnet runt.

Läkemedelsutveckling tar för lång tid (10 år), kostar för mycket (2 miljarder dollar) och behandlar symtom snarare än sjukdomar.​

Djurförsök är ineffektiva för utveckling av läkemedel och kosmetika och leder till att miljontals oskyldiga djur dör.

På BICO skapar vi framtiden för livräddande behandlingar med målet att minska världens organbrist och påskynda läkemedelsutvecklingen.

I genomsnitt dör en person varje timme på grund av brist på organtransplantationer, dygnet runt.

Läkemedelsutveckling tar för lång tid (10 år), kostar för mycket (2 miljarder dollar) och behandlar symtom snarare än sjukdomar.

Djurförsök är ineffektiva för utveckling av läkemedel och kosmetika och leder till att miljontals oskyldiga djur dör.

På BICO skapar vi framtiden för livräddande behandlingar med målet att minska världens organbrist och påskynda läkemedelsutvecklingen.

Om BICO

BICOs mål är att minska världens organbrist och påskynda läkemedelsutvecklingen genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknologi, vilket förändrar den globala hälsovårdsindustrin i grunden.

Genom att använda en kombination av robotik, artificiell intelligens, avancerad genomik och 3D-bioprinting gör våra innovativa teknologier det möjligt för forskare och utövare inom bioteknik att bedriva cellinjeutveckling, utföra läkemedelsscreening och diagnostik med hög genomströmning och skriva ut mänskliga vävnadsmodeller för medicin-, läkemedels- och kosmetikindustrin.

BICO i siffror
 • Nettoomsättning Januari-December 2023
  0 MSEK
 • Organisk tillväxt Januari-December 2023
  0 %
 • Anställda
  0 +
 • Installerade produkter
  0 +
 • Publikationer
  0 +
 • Länder
  0 +
Affärsområden
In vitro-baserade mänskliga vävnadsmodeller som sänker kostnader för tester och leder till färre djurförsök inom kosmetik-, kemi-, läkemedels- och hushållsindustrin.

Accelererar utveckling och tillverkning av testplattformar för diagnostik och bioanalys.

Möjliggör snabbare och smartare arbetsflöden inom multiomik, biofarmaceutisk cellinjeutveckling, kombinatorisk screening och nästa generations sekvensering.

Affärsområden
In vitro-baserade mänskliga vävnadsmodeller som sänker kostnader för tester och leder till färre djurförsök inom kosmetik-, kemi-, läkemedels- och hushållsindustrin.
Accelererar utveckling och tillverkning av testplattformar för diagnostik och bioanalys.
Möjliggör snabbare och smartare arbetsflöden inom mul-tiomik, biofarmaceutisk cellinjeutveckling, kombinatorisk screening och nästa generations sekvensering.

Synergier som möjliggör automatiserade arbetsflöden