Rapportera en cybersäkerhetsincident

Kontakta BICO Security team för att rapportera en misstänkt säkerhetsincident så att vi omedelbart kan utlösa incidentresponsaktiviteter och begränsa incidentens affärseffekt.