DELÅRSRAPPORT
JANUARI-JUNI 2021

DELÅRSRAPPORT
JANUARI-JUNI 2021

DELÅRSRAPPORT
JANUARI-JUNI 2021

Aktiens namn på Nasdaq Stockholm har ändrats från CELLINK AB (publ) till BICO Group AB (publ)

Aktiens kortnamn (ticker) CLNK har ändrats till BICO. Första dagen för handel med ny ticker var måndagen den 16 augusti 2021. Aktiens ISIN-kod och orderboks-ID är oförändrade. Detta är ett rent administrativt ärende och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

2019/2020

ÅRSREDOVISNING

12 maj 2021

CELLINK DIGITAL CAPITAL MARKETS DAY

Följ vår resa mot framtidens medicin.

På denna sida så finner ni finansiella rapporter, nyheter, och annan information om CELLINK. Prenumerera på vår sida för att ta del av de senaste uppdateringarna om CELLINK.

Organisk tillväxt
95
%
Nettoomsättning
34
 MSEK
Anställda
1000
 +
Senaste pressreleasernaMer
Kalender Mer
November 10, 2021Q3-rapport 2021
February 23, 2022Bokslutskommuniké 2021
March 16, 2022Årsredovisning 2021