Vårt engagemang för att minska djurförsök

I USA är läkemedels- och kosmetikatillverkare fortfarande tvungna att utföra tester på djur, även om detta inte är fördelaktigt för vetenskapen.
Detta leder till att det varje år genomförs miljontals tester på djur, som hundar, kaniner, möss och i vissa fall leder dessa tester till att djuren plågas eller avlider.
Nedan följer information om hur BICO kan ersätta dagens utdaterade metoder för läkemedelsutveckling för att få fasa ut djurförsök en gång för alla.
3D-BIOPRINTING
Tillverkning av mänskliga vävnadmodeller som ger mer fysiologiskt relevanta läkemedelstester än djur.
MÄNSKLIGA IN VITRO-VÄVNADSMODELLER
Hud-, okulär-, oral-, andnings- och tarmvävnadsmodeller för att replikera toxicitet och verkansgrad hos mänskliga celler.
AUTOMATISK PRECISIONSDISPENSERING
Precis & reproducerbar distribution av fysiologiskt relevant biologiskt material.
IN VITRO-ANALYSER FÖR LÄKEMEDELSCREENING OCH TOXICITETSBEDÖMNING
High-content screening, konfokalmikroskopi, ELISA och andra analyser.
SORTERING OCH DISPENSERING AV ENSKILDA celler
Hantering av komplexa 3D-cellmodeller såsom sfäroider och organoider som kan ersätta djurförsök i pre-klinisk forskning.

BICO-kunder som minskar antalet djurförsök

FÖRÄNDRAR FRAMTIDEN inom KVINNORS HÄLSA
Mer relevanta alternativ för att testa kvinnors intimvårdsprodukter

Good Clean Love förespråkar användningen av en 3D-modell av mänsklig vävnad, utvecklad av MatTek, som ett mer relevant alternativ till att testa kvinnors personliga vårdprodukter på djur.

“There are currently so many problems with women’s healthcare products. Partly, because they depend on archaic animal testing to approve new products. A lot of research shows that animal testing results do not provide an accurate reflection of safety.”

Wendy Strgar, CEO at Good Clean Love

Lagförslaget: FDA Modernization Act

För att tillåta läkemedels- och kosmetikatillverkare att utveckla nya produkter med att hjälp av andra metoder än djurförsök.

Vi stödjer det partiöverskridande lagförslaget FDA Modernization Act of 2021 i USA. Lagförslaget, H.R. 2565 / S.2952, skulle tillåta läkemedels- och kosmetikatillverkare att utveckla nya produkter med hjälp av icke-djurbaserade modeller, inklusive cellbaserade analyser, organchips och mikrofysiologiska system, sofistikerad datormodellering och andra testmetoder baserade på mänsklig biologi.

“Mänskliga vävnadsmodeller är utan tvekan bättre indikatorer på toxicitet och verkansgrad än hundar eller möss, som delar väldigt lite fysiologi med människor. Genom att ge forskarna valet att testa på djur eller mänskliga modeller kommer vi i slutändan att göra det möjligt för dem att fatta de bästa besluten baserat på vetenskapen.”

Alex Armento, VD för MatTek, ett koncernbolag inom BICO

Händelser

23 juni, 2021

Ett steg närmare att ersätta djurförsök med mer människo-relevanta metoder

MatTeks hudmodell EpiDerm™ har blivit godkänd av OECD som en fristående in-vitro testmetod för fototoxicitet.

24 november, 2021

Skapar medvetenhet om sätt att minska djurförsök

CELLINK har gått med i Sveriges 3R-center (Replace, Reduce och Refine), ett nätverk för att underlätta kontakt och informationsspridning om djurfria metoder för att utbilda forskarsamfundet om de humana biologiska metoder som finns tillgängliga för att förbättra effektiviteten och verkningsgraden i läkemedelsutvecklingen.
14 december, 2021

BICO stödjer lagförslaget “FDA Modernization Act of 2021”

Lagförslaget skulle innebära att det mandat som kräver att djurförsök används inom kosmetik- och läkemedelsframställning i USA hävs och har potential att rädda hundratals miljoner djur varje år
30 september, 2022

Den amerikanska senaten har antagit FDA Modernization Act med enhälligt samtycke

Ett stort steg i acceptansen av alternativ till djurmodeller i läkemedelsupptäckten. Alternativ som fångar människans fysiologi bättre, som är mer etiska, hållbara och viktigast av allt, alternativ som kan påskynda upptäckten av livsförändrande terapier. Alternativ som våra bioprinters stolt har stöttat och möjliggjort sedan starten. Alternativ som vi är engagerade i att fortsätta utveckla och demokratisera.
16 december, 2021

BICO Endorses FDA Modernization Act of 2021

20 december, 2021

The FDA Modernization Act Can Save Millions Of Animals

White paper

In Vitro vs In Vivo: Advanced Models to Replace Animals

För intressenter och organisationer som är intresserade BICO:s engagemang för att minska djurförsök, vänligen kontakta SVP & Head of Investor Relations Åsa Hillsten.