Dotterbolag

Lär dig mer om vilka bolag som ingår i BICO​

BICO består av flera företag som är organiserade i tre affärsområden: Biosciences, Bioautomation och Bioprinting. Vårt gemensamma mål är att minska organbristen och påskynda läkemedelsutvecklingen genom att tillhandahålla tillgängliga life science-lösningar som kombinerar biologi och teknologi, vilket i grunden förändrar den globala hälsovårdsindustrin.

Genom att lansera världens första universella biobläck 2016, demokratiserade CELLINK inträdeskostnaden för 3D-bioprinting och spelade en viktig roll i att förvandla fältet till den blomstrande miljardindustrin den är idag. CELLINKs biobläck, bioskrivare, mjukvara och tjänster har möjliggjort kritiska genombrott inom ett brett spektrum av applikationer som t.ex. 3D-cellodling, vävnadsteknik och läkemedelsutveckling.

Visikol grundades 2016 av entreprenörer från Rutgers University och är ett företag som erbjuder kontraktsforskningstjänster som fokuserar på  behandlingsutveckling  genom att förse läkemedels- och bioteknikföretag med  3D-cellkultur, 3D-vävnadsavbildning, multiplexavbildning och digitala patologitjänster. Visikol har i dag hälften av de tjugo främsta läkemedelsföretagen som sina kunder.

Mattek är världsledande inom mänskliga vävnadsmodeller in vitro. Deras hud-, ögon-, oral-, andnings- och tarmvävnadsmodeller används för att bedöma säkerhet och effekt inom kosmetika-, kemi-, läkemedels- och hushållsindustrin. De avancerade vävnadsmodellerna gör det möjligt för företag att uppnå sina mål om tester utan djur samtidigt som de sänker testkostnaderna och ger mänskliga relevanta resultat.

San Diego-baserade Advanced BioMatrix är ledande inom tredimensionella applikationer för vävnadsodling, cellanalys, bioprinting och cellproliferation. Produkterna har satt en ny standarden för renhet, funktionalitet och konsistens.

Med över 2500 användare utvecklar och producerar Nanoscribe 3D-skrivare och masklösa litografisystem för mikrotillverkning samt specialutvecklade tryckmaterial och applikationsspecifika lösningsuppsättningar. Företaget grundades 2007 är specialiserat på additiv tillverkning av högprecisionsstrukturer och -objekt på nano-, mikro- och mesoskala.

En pionjär inom området för digital ljusbearbetnings- (DLP) baserad printning är en framväxande kraft inom bioprintingindustrin. Allegro 3D:s DLP-baserade bioprintingsteknologi möjliggör tillverkning av high throughput biomedicinsk utrustning och mänsklig vävnad för cellodling, läkemedelsscreening och tillämpningar för regenerativ medicin.

CYTENA grundades 2014 och erbjuder automatiserade och effektiva arbetsflöden för förbättrad cellinjeutveckling, mikrobiom, levande cellavbildning, vätskehantering och omics-tillämpningar som möjliggör nya upptäckter inom områden som läkemedelsutveckling och sjukvårdsforskning. Företagets produkter används för cellinjeutveckling hos en majoritet av världens främsta läkemedelsföretag.

Erbjuder lösningar för bioprocess till bland annat läkemedels- och forskningsinstitut. I samarbete med ledande akademiska institut och industriföretag inom forskning, utveckling och tillämpning tar CYTENA BPS sin nya och heltäckande produkt till den globala marknaden.

Genom att tillhandahålla den främsta teknologin för  vätskehantering möjliggör DISPENDIX nya upptäckter inom områden som läkemedelsutveckling, diagnostik och syntetisk biologi. DISPENDIX GmbH, startade 2016 som en spin-off från Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) i Stuttgart, Tyskland.

Discover Echo utmanar den traditionella mikroskopindustrin med banbrytande användbarhet och prestanda. Bolagets patenterade hybridmikroskop är världens första i sitt slag och roteras enkelt mellan upprätt och inverterad läge. I dag äger 71 % av alla världens forskningslabb bolagets mikroskop.

Biosero är ett San Diego-baserat företag grundat 2003 som erbjuder mjukvarulösningar under paraplyet Green Button Go samt tjänster som möjliggör sömlös laboratorieautomatisering för uppkopplade och smarta arbetsflöden.

Marknadsledare inom precisionsdispensering och mikroarray med ultralåg volym samt biosensorteknologier. Till kunder inom hela life science-sektorn erbjuds en integrerad produktportfölj som främjar kostnadseffektiv multiplexanalys, miniatyrisering och automatisering – från forskning i tidigt stadie till storskalig produktion.

Grundades 2016 i Lyon, Frankrike, som en spin-off av SCIENION GmbH. Cellenion använder SCIENIONs beröringsfria dispenseringsteknologier med hög precision och tillhandahåller lösningar för encellsanalys och kloning.

Revolutionerar tillverkningen av medicinska, diagnostiska engångs- och mikrofluidiska enheter. Bolagets grundades i Uleåborg, Finland 2010 och har i dag många av världens ledande diagnostikföretag som sina kunder.

QInstruments förbättrar människors hälsa genom provberedningsautomation. Företaget designar och bygger innovativa lösningar för blandning och temperaturkontroll av molekylära prover på robotplattformar samt snabba och lättanvända tillbehör som accelererar och effektiviserar forskning.