Hållbarhet

FN:s Global Compact

FN:s mål för hållbar utveckling

Sedan december 2021 är vi officiell medlem i FN:s Global Compact och har antagit de globala målen för hållbar utveckling och de tio principerna. BICO förbinder sig till de tio principerna i FN:s Global Compact och behandlar alla medarbetare med respekt och värdighet, garanterar säkra arbetsförhållanden och bedriver våra verksamheter på ett miljövänligt ansvarsfullt och etiskt sätt.

För de globala målen har BICO valt att fokusera på mål 3, 9 och 12 då dessa anses vara de mål som BICO kan påverka mest och som i sin tur påverkar BICO mest. Mål tre är en integrerad del av BICO:s arbete, vår biokonvergensagenda och vårt mål att minska djurförsök. I mars 2021 förvärvade BICO MatTek, som är marknadsledande inom in vitro-teknologi och alternativ läkemedelsprövning. Förvärvet är i linje med koncernens mål om att minska och slutligen ersätta djurförsök genom att utveckla teknologiska lösningar och metoder som är mer anpassade för mänskligheten och som resulterar i bättre kliniska resultat för individer.

Ett hälsosammare och hållbart samhälle är en direkt effekt av BICO:s erbjudande. Vår affärsmodell och biokonvergensagenda bidrar till den grundläggande mänskliga rättigheten till ett hälsosamt liv. God hälsa och välbefinnande är centralt i vår verksamhet och syftet med vårt erbjudande. Vi anser även att våra medarbetares hälsa och välbefinnande är en förutsättning för vår framtid.

Tekniken banar väg för, och driver den vetenskapliga forskningen framåt. Genom att kombinera biologi, teknik och ingenjörsvetenskap på nya sätt kan vi från grunden förändra och skapa framtidens hälsa. Vårt mål är att erbjuda innovation genom att kombinera olika discipliner baserat på vår biokonvergensagenda. Mål 9 är därmed starkt integrerat med vårt erbjudande – framtidens hälsa.

Genom att tillverka produkter och tjänster med hög kvalitet och säkerställa ansvarsfulla inköp genom hela värdekedjan strävar BICO efter att minimera skadlig inverkan på vår planet. Vi arbetar för att skapa långsiktiga kundrelationer där en kontinuerlig dialog spelar en avgörande roll i att göra våra kunder framgångsrika och där vi med vårt erbjudande hjälper dem att uppfylla sina behov och nå sina mål.