Behandlar knäskador med hjälp av bioprintat brosk

“CELLINKs teknik och biobläck har hjälpt mig oerhört mycket i min forskning och jag skulle inte ha kommit så långt utan deras stöd” 

 

 

Dr. Stina Simonsson

Personaliserad medicin – att behandla varje patient individuellt för just deras åkomma är ett komplext område som många forskare lägger ner mycket tid och energi på. Stina Simonsson, professor och forskare vid Göteborgs universitet leder ett forskar-team som har utvecklat en djupgående förståelse för hur stamceller kan omprogrammeras för att skapa personaliserade och livsförändrande terapier.

Utvecklar behandlingar för knäskador

I dag lider en av fyra svenskar över 45 år av någon grad av artros. Dr. Simonsson och hennes grupp började forska på en lösning för detta utbredda problem genom att utveckla mini-knän i provrör, odla iPS-celler och låta dem styras mot att bli broskceller. Dessa mini-knän bidrog till en ökad förståelse för mekanismerna bakom vad som orsakar brosket att förfalla.

Bioprinting av personaliserade implantat

Med en förståelse för vad som får stamceller att bli till brosk, upptäckte Dr. Simonsson och hennes team en ny grad av personalisering genom att använda CELLINKs bioprinter BIO X för att utveckla patientspecifika konstruktioner. Dessa iPSC-laddade konstruktioner printades med en kombination av nanocellulosa och alginat. Optimering av biobläcket möjliggjorde sedan inte bara ett mer exakt print, utan också mer säkerhet under print-processen, vilket i sin tur säkerställde hög cellviabilitet och hög sannolikhet för differentiering. Denna process innebar en robust konstruktion med ECM-proteiner som utvecklades i överflöd. När det bioprintade brosket sedan jämfördes med in vivo brosk var de oskiljaktiga, även med kirurgiskt tränade ögon.

Från forskning till kliniska terapier

Efter att framgångsrikt visat att brosk kan bioprintas, skiftar teamet nu fokus till att översätta denna forskning till kliniska terapier. För att göra det ställs teamet inför ett antal utmaningar. Till exempel behöver man hitta ett material som har samma reologiska egenskaper som deras biobläck men som ännu mer liknar människans och även möjliggör enklare navigering genom de regulatoriska hinder som finns när forskning omvandlas till behandlingar.

Dr. Stina Simonsson, Göteborgs Universitet

CELLINKs bioprinter BIO X

Intervju med Stina Simonssons

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.