Kundcase

Upptäck den banbrytande forskning som våra kunder producerar och publicerar. Läs hur forskare bryter ny mark med hjälp av BICOs produkter och lösningar.

0 +
Installerade produkter
0 +
Länder
0 +
Laboratorium
Bioprinting

3D bioprintad mänsklig hud

CTIBiotech, ett Lyon-baserat R&D företag har använt CELLINK’s BIO X 3D bioprinter för att tillverka in vitro hudmodeller från mänskliga celler.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Automatisering och protokolloptimering av encellskloning av iPS-celler

Celllinjeutveckling är än i dag ofta starkt baserat på tidskrävande ”trial and error”-metoder. Några av forskningsfältets största utmaningarna inkluderar klonstabilitet och produktion av oavsiktliga molekyler. Optimeringen av metoden och implementeringen av automatisering i processen kan spara dyrbar tid och resurser.

Med hjälp av UP.SIGHT från CYTENA optimerade och automatiserade Dr. Rafal Krol processer för encellskloning och cellinjeutvecklingsstabilitet. Syftet var att producera monoklonala antikroppar, virala vektorer och iPSC-kloning för cellterapi.

Med hjälp av UP.SIGHT från CYTENA optimerade och automatiserade Dr. Rafal Krol processer för encellskloning och cellinjeutvecklingsstabilitet. Syftet var att producera monoklonala antikroppar, virala vektorer och iPSC-kloning för cellterapi.

 

Läs mer på cytena.com

”Med munstycksbilderna kan vi på ett tillförlitligt sätt se storleken och rundheten för varje cell som dispenseras och vi har denna information innan vi börjar dispensera… Det är verkligen en stor fördel med UP.SIGHT och jag vill påstå att denna tekniska utveckling har en enorm påverkan.”

 

Dr Rafal Krol
Chefsforskare CiRA Foundation

x20 uppskalad tillverkning av antigentest-kit

COVID-19-pandemin skapade ett omedelbart behov av prisvärda och effektiva SARS-CoV-2-testkit, i stora volymer. För att producera tillräckligt med antigentest-kit
och möta de globala behoven krävdes ett high throughput automatiserat produktionsflöde.

Det ledande bioteknikföretaget InBios använde åtta halvautomatiska och automatiska Ginolis Lateral Flow Device Assembly (LFDA) system i en serie och lyckades skala upp produktionen av antigentest-kit 20 gånger.

Det ledande bioteknikföretaget InBios använde åtta halvautomatiska och automatiska Ginolis Lateral Flow Device Assembly (LFDA) system i en serie och lyckades skala upp produktionen av antigentestkit 20 gånger.

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Varje år diagnostiseras cirka 150 till 300 barn med aggressiv DIPG-hjärntumörer i USA. Medianen för överlevnad är mindre än ett år efter diagnos och de tillgängliga behandlingsalternativ förlänger livslängden med några få år för mindre än 10 % av patienterna.

Dr. Benedict Law, docent i farmakologi vid röntgenavdelningen vid Weill Cornell Medical College, utvecklar nanomaterial för att mer effektivt leverera onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Visikol använde ljusarkmikroskopi för att tredimensionellt visualisera fördelningen av nanopartiklarna i hjärnan. Proverna som behandlats med den nya nanopartikel-kemo-metoden genomgick vävnadsrensning och fluorescerande märkning innan de gick till Visikol för vävnadskivning, avbildning och analys. De slutgiltiga 3D-bilduppsättningarna användes sedan för att rekonstruera 3D-modeller av hjärnorna.

Dr. Benedict Law, docent i farmakologi vid röntgenavdelningen vid Weill Cornell Medical College, utvecklar nanomaterial för att mer effektivt leverera onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

 

Visikol använde ljusarkmikroskopi för att tredimensionellt visualisera fördelningen av nanopartiklarna i hjärnan. Proverna som behandlats med den nya nanopartikel-kemo-metoden genomgick vävnadsrensning och fluorescerande märkning innan de gick till Visikol för vävnadskivning, avbildning och analys. De slutgiltiga 3D-bilduppsättningarna användes sedan för att rekonstruera 3D-modeller av hjärnorna.

 

Läs mer på visikol.com

”Nyligen har man försökt att injicera kemoterapeutiska medel direkt i hjärnan. Men ett av problemen med detta är att läkemedlen kan försvinna och inte distribueras genom hela hjärnan. Vi utvecklade nanomaterial för att förbättra distributionen och hålla kvar läkemedlen i hjärnan.”

Dr. Benedict Law, Docent i farmakologi

Weill Cornell Medical College

Billigare och mer storskalig tillverkning av snabbtester

Ginolis LFDA-monteringslösningar hjälper Abingdon Health att producera tiotals miljoner snabbtester per år. Kombinationen av Abingdon Healths etablerade laterala flödestillverkningsexpertis och Ginolis LFDA-teknologi gör det möjligt för företaget att förbättra människors hälsa genom att tillgängliggöra snabbtester för alla.

Ginolis LFDA-systemet är tillräckligt flexibelt för att fungera med specifikationerna hos Abingdon Healths kunder. Detta gör det möjligt att ladda flera olika tester på maskinerna och därmed erbjuda mer flexibla tillverkningslösningar för sidoflöde i kraftigt ökade volymer och till lägre priser.

Ginolis LFDA-monteringslösningar hjälper Abingdon Health att producera tiotals miljoner snabbtester per år. Kombinationen av Abingdon Healths etablerade laterala flödestillverkningsexpertis och Ginolis LFDA-teknologi gör det möjligt för företaget att förbättra människors hälsa genom att tillgängliggöra snabbtester för alla.

 

Ginolis LFDA-systemet är tillräckligt flexibelt för att fungera med specifikationerna hos Abingdon Healths kunder. Detta gör det möjligt att ladda flera olika tester på maskinerna och därmed erbjuda mer flexibla tillverkningslösningar för sidoflöde i kraftigt ökade volymer och till lägre priser.

 

Läs mer på ginolis.com

”Ginolis LFDA-teknik i tillsammans med vår kunskap om tillverkning av sidoflöde är en fantastisk kombination som gör det möjligt för oss att arbeta med många nya kunder på en hel rad olika sidoflödestester.”

Oliver Gardner, Chief Operating Officer
Abingdon Health

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna. 3D-mikrotillverkning har potential att ta forskningen närmare konceptet regenerativ medicin för att bota sjukdomar inom detta område.

Forskare från Boston University bidrog till detta med en mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta tillverkad av Two-Photon Polymerization (2PP). Detta banar väg för grundläggande studier av hjärtvävnad och kan så småningom möjliggör så småningom tillverkning av vävnad som kan implanteras i det bankande hjärtat.

Forskare från Boston University bidrog till detta med en mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta tillverkad av Two-Photon Polymerization (2PP). Detta banar väg för grundläggande studier av hjärtvävnad och kan så småningom möjliggör så småningom tillverkning av vävnad som kan implanteras i det bankande hjärtat.

 

Läs mer på nanoscribe.com

Relevanta alternativ till djurförsök vid test av kvinnlig intimvård
Företaget Good Clean Love är en stor förespråkare av att använda MatTeks 3D-modell av mänsklig vävnad istället för djurförsök vid testning av intimvårdsprodukter.

I USA klassificeras intimsmörjmedel som medicintekniska produkter av Food and Drug Administration (FDA) vilket medför särskilda regulatoriska krav som bland annat djurförsök. Vissa  hävdar dock att bortsett från etik och moral är djurförsök en såväl föråldrad som skadlig metod för konsumenters hälsa på grund av de fysiologiska skillnaderna.

När kunskapen om begränsningarna med djurförsök ökade, introducerades företaget till MatTek och deras EpiVaginal™. En vävnadsmodell odlad från mänsklig vävnad som svarar som in vivo mänsklig vaginal vävnad och möjliggör djurfria testprotokoll och dessutom bättre efterliknar kvinnans anatomi.

I USA klassificeras intimsmörjmedel som medicintekniska produkter av Food and Drug Administration (FDA) vilket medför särskilda regulatoriska krav som bland annat djurförsök. Vissa  hävdar dock att bortsett från etik och moral är djurförsök en såväl föråldrad som skadlig metod för konsumenters hälsa på grund av de fysiologiska skillnaderna.

 

När kunskapen om begränsningarna med djurförsök ökade, introducerades företaget till MatTek och deras EpiVaginal™. En vävnadsmodell odlad från mänsklig vävnad som svarar som in vivo mänsklig vaginal vävnad och möjliggör djurfria testprotokoll och dessutom bättre efterliknar kvinnans anatomi.

 

Läs mer på mattek.com

”Det finns för närvarande många problem med intimvårdsprodukter inte minst för att de är beroende av föråldrade djurförsök för att kunna godkännas. Mycket forskning visar att resultat från djurförsök inte ger en korrekt återspegling av säkerheten.”

Wendy Strgar, CEO
Good Clean Love

Massproducerade stamceller som inkörsport till personaliserad medicin

Forskningen på adulta stamceller har ökat exponentiellt på grund av de senaste årens innovationer inom Life Science. Applikationsområdena sträcker sig över flera forskningsfält – från att motverka håravfall och hantera diabetes till att transplantera personaliserade bioprintade organoider.

Ronawk möjliggör produktion av adulta stamceller tack vare sina revolutionerande T-blocks (vävnadsblock). Teknologin innefattar biokompatibla ställningar i hydrogel tillverkade av CELLINKs bioprinter LUMEN X+ ™ där stamceller kan odlas.

I framtiden ser forskare stora möjligheter att man kommer kunna odla och transplantera patienters egna adulta stamceller utan att behöva de immunsuppressiva läkemedel som vanligtvis krävs efter en organdonation.

Ronawk möjliggör produktion av adulta stamceller tack vare sina revolutionerande T-blocks (vävnadsblock). Teknologin innefattar biokompatibla ställningar i hydrogel tillverkade av CELLINKs bioprinter LUMEN X+ ™ där stamceller kan odlas.

 

I framtiden ser forskare stora möjligheter att man kommer kunna odla och transplantera patienters egna adulta stamceller utan att behöva de immunsuppressiva läkemedel som vanligtvis krävs efter en organdonation.

 

Läs mer på cellink.com

”Vävnadsblocket, eller T-blocket, är en ställning som är expanderbar och modulär för att odla stamceller. Målet är att effektivt utöka en patients egna stamceller till att konstruera organoider eller transplantat som kan användas i livräddande operationer.”

 

A.J. Mellott, PhD

Bioprintad hjärtvävnad som minimerar risken för transplantationsavstötning

Dr. Carmine Gentiles labb i Sydney utvecklar bioprintad hjärtvävnad med patientens egna stamceller på begäran för att minimera risken för transplantationsavstötning.

Enligt Världshälsoorganisationen dör 17,9 miljoner människor varje år till följd av hjärt-kärlsjukdomar vilket gör det till den vanligaste dödsorsaken i världen. För närvarande finns det inget sätt att reparera skadade hjärtmuskler från hjärtinfarkt och köerna för  hjärttransplantationer är långa. Även för de få som hittar en matchande donator finns det fler hinder som t.ex. organviabilitet, geografiskt avstånd och immunavstötning.

Dr. Carmine Gentile som leder Cardiovascular Regeneration Group vid University of Technology Sydney (UTS), meddelade år 2020 att hans labb hade ”utvecklat en teknik som kan 3D-modellera och bioprinta personaliserade hjärtan för transplantation med hjälp av patienters egna stamceller utan risk för avstötning.” Specifikt identifierade tekniken de optimala förutsättningarna för celler att skapa blodkärl inom bioprintade hjärtplåster.

Enligt Världshälsoorganisationen dör 17,9 miljoner människor varje år till följd av hjärt-kärlsjukdomar vilket gör det till den vanligaste dödsorsaken i världen. För närvarande finns det inget sätt att reparera skadade hjärtmuskler från hjärtinfarkt och köerna för  hjärttransplantationer är långa. Även för de få som hittar en matchande donator finns det fler hinder som t.ex. organviabilitet, geografiskt avstånd och immunavstötning.

 

Dr. Carmine Gentile som leder Cardiovascular Regeneration Group vid University of Technology Sydney (UTS), meddelade år 2020 att hans labb hade ”utvecklat en teknik som kan 3D-modellera och bioprinta personaliserade hjärtan för transplantation med hjälp av patienters egna stamceller utan risk för avstötning.” Specifikt identifierade tekniken de optimala förutsättningarna för celler att skapa blodkärl inom bioprintade hjärtplåster.

Läs mer på cellink.com

”Genom att använda patientens egna stamceller minimeras risken för avstötning.”

Dr. Carmine Gentile

Bioprintad vaskulariserad hud

De syntetiska hudtransplantationsprodukter som i dag finns tillgängliga påskyndar sårläkning men faller så småningom av eftersom de aldrig integreras i patientens hudvävnad. Frånvaron av ett fungerande kärlsystem i de syntetiska transplantaten är en stor barriär för att nå framgång med hudtransplantationer.

Pankaj Karande och hans team har utvecklat ett biobläck som består av mänskliga endotelceller, mänskliga pericyteceller och animaliskt kollagen. De använde CELLINKs BIO X bioprinter och dess temperaturkontrollerade printhuvud för att säkerställa att de bioprintade konstruktionerna kunde skrivas ut.

Denna kombination av nyckelelement gjorde det möjligt för cellerna att börja kommunicera och bilda en biologiskt relevant kärlstruktur inom loppet av några veckor. När blodkärlen väl bildats kunde näringsämnen och avfall bytas ut för att hålla transplantatet vid liv. Resultatet belyser den stora potentialen hos 3D-bioprinting inom precisionsmedicin, där lösningar kan skräddarsys för specifika situationer.

Pankaj Karande och hans team har utvecklat ett biobläck som består av mänskliga endotelceller, mänskliga pericyteceller och animaliskt kollagen. De använde CELLINKs BIO X bioprinter och dess temperaturkontrollerade printhuvud för att säkerställa att de bioprintade konstruktionerna kunde skrivas ut.

 

Denna kombination av nyckelelement gjorde det möjligt för cellerna att börja kommunicera och bilda en biologiskt relevant kärlstruktur inom loppet av några veckor. När blodkärlen väl bildats kunde näringsämnen och avfall bytas ut för att hålla transplantatet vid liv. Resultatet belyser den stora potentialen hos 3D-bioprinting inom precisionsmedicin, där lösningar kan skräddarsys för specifika situationer.

 

Läs mer på cellink.com

”…vi skulle potentiellt kunna tänka oss att använda detta som en terapi för brännskadade.”

Pankaj Karande
Associate Professor

Exakta och känsliga verktyg för för övervakning av COVID-19
Med anledning av covid-19-pandemin, letar man inom både forskning och diagnostik efter sätt att optimera sina arbetsflöden för att spara tid och kostnader.
Dr Nicola Crosettos labb vid Karolinska Institutet utförde en studie där DISPENDIX vätskehanterare I.DOT (Immediate Drop-on-demand Technology) användes för att automatisera och effektivisera en mångsidig teknik (COVseq) för att framställa multiplexa bibliotek för DNA sekvensering från low input prover med hög noggrannhet, hastighet och betydande reducering av flytande reagensvolymer.
Studien visade att COVseq-tekniken lätt kunde appliceras på den genomiska övervakningen av den pågående pandemins och anpassas för att övervaka andra patogener som t.ex. influensavirus. Dessutom visade en kostnadsanalys att tekniken kunde användas för att sekvensera tusentals prover per vecka för mindre än $10 per prov, inklusive biblioteksförberedelse och sekvenseringskostnader.

Dr Nicola Crosettos labb vid Karolinska Institutet utförde en studie där DISPENDIX vätskehanterare I.DOT (Immediate Drop-on-demand Technology) användes för att automatisera och effektivisera en mångsidig teknik (COVseq) för att framställa multiplexa bibliotek för DNA sekvensering från low input prover med hög noggrannhet, hastighet och betydande reducering av flytande reagensvolymer.

 

Studien visade att COVseq-tekniken lätt kunde appliceras på den genomiska övervakningen av den pågående pandemins och anpassas för att övervaka andra patogener som t.ex. influensavirus. Dessutom visade en kostnadsanalys att tekniken kunde användas för att sekvensera tusentals prover per vecka för mindre än $10 per prov, inklusive biblioteksförberedelse och sekvenseringskostnader.

 

Läs mer på dispendix.com

”Vi kunde enkelt skapa nya arbetsflöden för PCR- och NGS-applikationer och jag rekommenderar starkt detta system för alla labb som kör högkapacitetsanalyser där komplexa vätskedispenseringsscheman krävs och som vill sänka analyskostnaderna genom att minska reagensvolymerna.”

 

Nicola Crosetto, PhD

Multiplexa tester för att upptäcka smittoämnen och gifter i allmän vattenförsörjning

Att övervaka vattenkvaliteten är av största vikt för folkhälsan. SCIENIONs åtagande att utveckla effektiva, känsliga och robusta multiplextester för vattenkvalitetsanalys återspeglas av företagets engagemang i olika forskningsprojekt som microAQUA eller ”Rheines Wasser”.

I det EU-finansierade projektet microAQUA samarbetade tolv partners från åtta olika länder för att utveckla universella mikromatriser för utvärdering av sötvattenkvalitet. MicroAQUA syftade till att designa och utveckla ett mikroarray-chip för högkapacitetsdetektion av patogener (bakterier, virus, protozoer och cyanobakterier) och att bedöma vattenkvaliteten genom att övervaka förekomsten av utvalda bioindikatorer som kiselalger.

SCIENION utvecklade mikromatriserna och tillhandahöll infrastrukturen och expertisen för produktionen av matriserna och deras analys. Denna mikromatris användes för analys av RNA extraherat från miljöprover som samlats in från färskt, bräckt, marint vatten och dricksvatten från olika platser i sex länder (Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Turkiet).

I det EU-finansierade projektet microAQUA samarbetade tolv partners från åtta olika länder för att utveckla universella mikromatriser för utvärdering av sötvattenkvalitet. MicroAQUA syftade till att designa och utveckla ett mikroarray-chip för högkapacitetsdetektion av patogener (bakterier, virus, protozoer och cyanobakterier) och att bedöma vattenkvaliteten genom att övervaka förekomsten av utvalda bioindikatorer som kiselalger.

 

SCIENION utvecklade mikromatriserna och tillhandahöll infrastrukturen och expertisen för produktionen av matriserna och deras analys. Denna mikromatris användes för analys av RNA extraherat från miljöprover som samlats in från färskt, bräckt, marint vatten och dricksvatten från olika platser i sex länder (Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Turkiet).

 

Läs mer på scienion.com

”Ett viktigt steg i förberedelsen av biochippet är att printa ut mikromatrisen där hundratals droppar, mindre än en millimeter i diameter produceras. Den stora fördelen med denna metod är att vi får svar nästan direkt. På en dag kan vi upptäcka upp till 150 olika arter i vattnet.”

 

Dr. Wilfried Weigel, VP of R&D
SCIENION

Patientspecifika tumörmodeller bioprintas för individualiserad läkemedelstestning
För att möta behovet av personaliserade onkologiska läkemedelstester grundade VD Ishani Malhotra Carcinotech. Företaget bioprintar patientspecifika testmodeller med celler från biopsiprover och har dragit stor nytta av CELLINKs expertis inom området.

Carcinotech producerar 3D-bioprintade tumörmodeller med hjälp av patienthärledda cancerstamceller, primära celler och etablerade cellinjer. De utvecklade sin testplattform för att möjliggöra snabba, etiska, hållbara och personliga läkemedelstester. Eftersom människors  genetiska sammansättning skiljer sig åt kan ett läkemedel som fungerar för en person inte fungera alls för andra.

Carcinotech producerar 3D-bioprintade tumörmodeller med hjälp av patienthärledda cancerstamceller, primära celler och etablerade cellinjer. De utvecklade sin testplattform för att möjliggöra snabba, etiska, hållbara och personliga läkemedelstester. Eftersom människors  genetiska sammansättning skiljer sig åt kan ett läkemedel som fungerar för en person inte fungera alls för andra.

 

Läs mer på cellink.com

Modell av bröstcancer

”Carcinotechs testmodell gör det möjligt att screena tusentals potentiella föreningar mellan cancerläkemedel med hjälp av sjukdomsmodeller som mer exakt replikerar mänsklig vävnad och minimerar användningen av djur i prekliniska tester.

Ishani Malhotra, VD Carcinotech