Bioprintade tumörmodeller för individualiserad läkemedelstestning

”Carcinotechs testmodell gör det möjligt att screena tusentals potentiella föreningar mellan cancerläkemedel med hjälp av sjukdomsmodeller som mer exakt replikerar mänsklig vävnad och minimerar användningen av djur i prekliniska tester.”

 

Ishani Malhotra, VD Carcinotech

För att möta behovet av personaliserade onkologiska läkemedelstester grundade VD Ishani Malhotra Carcinotech. Företaget bioprintar patientspecifika testmodeller med celler från biopsiprover och har dragit stor nytta av CELLINKs expertis inom området.
Carcinotech producerar 3D-bioprintade tumörmodeller med hjälp av patienthärledda cancerstamceller, primära celler och etablerade cellinjer. De utvecklade sin testplattform för att möjliggöra snabba, etiska, hållbara och personliga läkemedelstester. Eftersom människors  genetiska sammansättning skiljer sig åt kan ett läkemedel som fungerar för en person inte fungera alls för andra.

Modell av bröstcancer

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

3D bioprintad mänsklig hud

CTIBiotech, ett Lyon-baserat R&D företag har använt CELLINK’s BIO X 3D bioprinter för att tillverka in vitro hudmodeller från mänskliga celler.