Tester som upptäcker gifter i dricksvattnet

”Ett viktigt steg i förberedelsen av biochippet är att printa ut mikromatrisen där hundratals droppar, mindre än en millimeter i diameter produceras. Den stora fördelen med denna metod är att vi får svar nästan direkt. På en dag kan vi upptäcka upp till 150 olika arter i vattnet.”

 

Dr. Wilfried Weigel, VP of R&D
SCIENION

Att övervaka vattenkvaliteten är av största vikt för folkhälsan. SCIENIONs åtagande att utveckla effektiva, känsliga och robusta multiplextester för vattenkvalitetsanalys återspeglas av företagets engagemang i olika forskningsprojekt som microAQUA eller ”Rheines Wasser”.

Att övervaka vattenkvaliteten är av största vikt för folkhälsan. SCIENIONs åtagande att utveckla effektiva, känsliga och robusta multiplextester för vattenkvalitetsanalys återspeglas av företagets engagemang i olika forskningsprojekt som microAQUA eller ”Rheines Wasser”.

SCIENION utvecklade mikromatriserna och tillhandahöll infrastrukturen och expertisen för produktionen av matriserna och deras analys. Denna mikromatris användes för analys av RNA extraherat från miljöprover som samlats in från färskt, bräckt, marint vatten och dricksvatten från olika platser i sex länder (Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Turkiet).

Fler kundcase

Bioprinting

Identifiering av bakterier för att motverka antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling. Med detta i åtanke utvecklade forskare vid Imperial College London en ny fiberoptisk Raman-spektroskopisensor för etikettfri identifiering av bakterier.