BICO-företag utses till 2022 års FoU-vinnare

Vinnarna av 2022 R&D 100 Awards har tillkännagivits av R&D World magazine. Denna berömda världsomspännande vetenskaps- och innovationstävling, som firar sitt 60:e år, tog emot bidrag från ett dussin olika länder och regioner. Årets uppskattade domarpanel inkluderade nästan 50 välrespekterade branschfolk från hela världen.

Vi gratulerar Cellenion, CELLINK och Nanoscribe för att de blivit utvalda till 2022 års FoU-vinnare för produkterna proteoCHIP och Quantum X BIO.