Den amerikanska senaten har antagit FDA Modernization Act

Den amerikanska senaten har antagit FDA Modernization Act med enhälligt samtycke!

Detta är ett stort steg i acceptansen av alternativ till djurmodeller i läkemedelsupptäckten. Alternativ som fångar människans fysiologi bättre, som är mer etiska, hållbara och viktigast av allt, alternativ som kan påskynda upptäckten av livsförändrande terapier. Alternativ som våra bioprinters stolt har stöttat och möjliggjort sedan starten. Alternativ som vi är engagerade i att fortsätta utveckla och demokratisera.