Verkställande order att utveckla innovation för bioteknik för en hållbar, säker och säker amerikansk bioekonomi

President Joseph Biden har undertecknat en verkställande order för ett National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative. Initiativet syftar till att påskynda innovation inom bioteknik och möjliggöra tillväxt inom flera områden som jordbruk, energi och hälsa.

In short, the initiative will:

  • Öka inhemsk biotillverkningskapacitet
  • Utöka marknadsmöjligheter för biobaserade produkter
  • Driva forskning och utveckling (FoU) för att lösa våra största utmaningar
  • Kombinera bioteknik med massiv datorkraft och artificiell intelligens för att möjliggöra betydande genombrott
  • Utöka utbildningen inom bioteknik och biotillverkning
  • Effektivisera regelverk så att värdefulla uppfinningar och produkter kan komma ut på marknaden snabbare utan att offra säkerheten.
  • Förbättra säkerhet och säkerhet för att minska riskerna i FoU-livscykler.
  • Främja internationellt samarbete för att utnyttja bioteknik och biotillverkning för att ta itu med de mest akuta globala utmaningarna – från klimatförändringar till hälsosäkerhet