Bioautomation​

Påskyndar utvecklingen och tillverkningen av innovativa, pålitliga, kostnadseffektiva plattformar för diagnostik och bioanalys för patienter, konsumenter, folkhälsan och miljön.

Skalbart, automatiserat och kostnadseffektivt

Affärsområdet Bioautomation förser kunder inom life science och diagnostik med produkter och tjänster för precisionsdispensering, avancerad provberedning, multiplex-analyser och analysminiatyrisering, tillverkning av diagnosprodukter och medicintekniska produkter som möjliggör skalbarhet för forskning och produktion på ett automatiserat och kostnadseffektivt sätt.

Affärsområdet erbjuder en unik och omfattande produktportfölj samt branschledande expertis som gör det möjligt att ta fram kundspecifika lösningar som sträcker sig från applikationsstöd och anpassad hårdvara och mjukvara till kontrakttillverkning.

Utvecklar nästa generations:

Diagnostik
Encellslösningar för multiomik
Celllinjeutveckling
läkemedelsscreening
3D-modellutveckling

Produkter i urval

Cellenions spheroONE är en innovativ sorterare och fördelare av enskilda stora partiklar som revolutionerar hanteringen av cellulära 3D-modeller. Med hjälp av precisionsdispenseringsteknik i kombination med avancerade bildbaserade sorteringsmöjligheter är spheroONE den perfekta plattformen för urval och isolering av enskilda sfäroider, organoider och tumöroider. Det är en ban-brytande lösning inom läkemedelsscreening och andra tillämpningsområden där 3D-modeller av standardtyp gr-advis kommer att ersätta de traditionella djurmodellerna.

I QInstruments produktfamilj BioShake finns det flera olika varianter att välja mellan beroende på vilket mål användaren har med blandningen. Den här produktlinjen erbjuder en mycket effektiv tvådimensionell skakaxel, så att provet blandas fullständigt mycket snabbare än med konkurrerande system. Perfekt för provberedningspro-cesser inom en rad olika tillämpningar, såsom flödes-cytometri, kriminalteknisk kemi och nästa generations sekvensering.

Möjliggör automatisk dispensering av vätskeprov med mycket små volymer för diagnostik, genomik, proteomik och andra tekniska applikationer. På några sekunder kan prov dispenseras på nästan vilka substrat som helst och de inerta egenskaperna hos sciFLEXARRAYERs glaskapillärer passar perfekt för miniatyriserade kemiapplikationer, som polymer- och materialforskning.

LFDA

Lateral Flow Device Assembly (LFDA) från Ginolis är ett standardsystem för en helautomatiserad montering och förpackning av snabbtest. Genom att utnyttja synstyrd inmatning av material och inbyggd materialflexibilitet tillhandahåller LFDA montering med konsekvent hög kvalitet på en kompakt yta och med en låg starttröskel. LFDA-systemet kan enkelt utvidgas till att omfatta moduler för flera testremsor, RFID-etiketter, printning, etikettering, lasermärkning, lockmontering, ultraljudssvetsning och påsförpackning för en effektiv uppskalning av produktionen.

Kundcase

Kundcase

Tester som upptäcker gifter i dricksvattnet

SCIENION var en av 12 partners i det EU-finansierade projektet microAQUA där den allmänna vattenförsörjningen testades och analyserades för att upptäcka smittoämnen och gifter.

Läs mer