Ny teknik för att snabbare upptäcka urinblåsecancer

I Tyskland drabbas 30 000 människor varje år av urinblåsecancer. I 75 % av fallen är sjukdomen lyckligtvis ytlig och enkel att behandla, men risken för återfall hög. I 10-20 % av återfallen utvecklas elakartad cancer som riskerar att sprida sig och minska överlevnadsgraden signifikant. Just på grund av den höga risken för återfall måste sjukvården tätt följa upp dessa patienter.

Cystoskopi som i dag är standardmetod för diagnostik av blåscancer upplevs som obehaglig och dyr. Dessutom är känsligheten mycket låg (30 %) vilket inte säkerställer att man uppfattar skillnaden mellan cancer och inflammationer.

SCIENION GmbH har tillsammans med The Institute for prevention and occupational medicine (IPA) utvecklat en icke-invasiv analysmetod som snabbare och med ökad känslighet kan diagnostisera urinblåsecancer för att förbättra patienters överlevnadsgrad och livskvalitet. Med teknologin säkerställer man såväl tidig upptäckt som identifiering av cancer utan besvär för patienterna.

SCIENION använder sin sciDROP-teknologi för automatiserad precisionsdispensering som ger en allt-i-ett-mätning inom 10-20 minuter. Processen överensstämmer dessutom med IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) och kommer därför vara lämplig för användning i både laboratorier och medicinsk praxis.

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.