Ny teknik för att snabbare upptäcka urinblåsecancer

I Tyskland drabbas 30 000 människor varje år av urinblåsecancer. I 75 % av fallen är sjukdomen lyckligtvis ytlig och enkel att behandla, men risken för återfall hög. I 10-20 % av återfallen utvecklas elakartad cancer som riskerar att sprida sig och minska överlevnadsgraden signifikant. Just på grund av den höga risken för återfall måste sjukvården tätt följa upp dessa patienter.

Cystoskopi som i dag är standardmetod för diagnostik av blåscancer upplevs som obehaglig och dyr. Dessutom är känsligheten mycket låg (30 %) vilket inte säkerställer att man uppfattar skillnaden mellan cancer och inflammationer.

SCIENION GmbH har tillsammans med The Institute for prevention and occupational medicine (IPA) utvecklat en icke-invasiv analysmetod som snabbare och med ökad känslighet kan diagnostisera urinblåsecancer för att förbättra patienters överlevnadsgrad och livskvalitet. Med teknologin säkerställer man såväl tidig upptäckt som identifiering av cancer utan besvär för patienterna.

SCIENION använder sin sciDROP-teknologi för automatiserad precisionsdispensering som ger en allt-i-ett-mätning inom 10-20 minuter. Processen överensstämmer dessutom med IVDR (In Vitro Diagnostic Regulation) och kommer därför vara lämplig för användning i både laboratorier och medicinsk praxis.

Fler kundcase

Bioprinting

Personaliserad vård med bioprintat brosktransplantat

CELLINKs INKREDIBLE+™-bioprinter och Advanced BioMatrixs LifeInk® 200 typ I-kollagen användes i en banbrytande bioprintningsstudie för näsbrosk som nyligen publicerades i Journal of Tissue Engineering.