Automatiserad proteinrening som påskyndar upptäckten av antikroppar

Proteiner, särskilt antikroppar, har ett enormt forsknings- och kliniskt värde, men att odla och rena dem kan vara utmanande. För att isolera proteiner och producera tillräckligt måste laboratorier noggrant ta bort genetiskt material, främmande proteiner och andra molekyler. Processen är inte olik guldvaskning.

När ett protein väl är isolerat kan forskare karakterisera dess struktur, funktion, interaktioner och andra egenskaper. Men bara att komma till denna punkt kan vara tidskrävande, dyrt och skapa en betydande flaskhals i processen för läkemedelsupptäckt

Ju snabbare labb kan rena prover desto snabbare kan dem testas. Men rening kan vara en långsam och manuell process som saktar ner hela arbetsflödet. Genom att automatisera denna process kan labb bearbeta fler prover snabbare och gå vidare till validering. Reningsprocessen är inte längre det hastighetsbegränsande steget.

Biosero hjälpte nyligen ett immunonkologiföretag (I-O) att implementera programvaran Green Button Go® för att automatisera proteinreningen. Detta frigjorde mycket tid för labbpersonalen, minskade antalet mänskliga fel och kostnader samt påskyndade antikroppsupptäcktens arbetsflöde.

Historiskt sett har proteinrening varit en manuell process som involverar handpipetterade prover, vakuumförgreningar och andra tidskrävande uppgifter. Programvaran Green Button Go gör det möjligt för forskare att designa och ändra arbetsflöden snabbt och köra reproducerbara metoder 24/7.

Fler kundcase

Bioprinting

Mer effektiv kemoterapi för hjärntumörer

Cornell Medical College utvecklar nanomaterial för mer effektiv levererans av onkologiska läkemedel till hjärnan, eliminera cancertumörer och i slutändan förbättra överlevnaden för patienter med DIPG- och andra hjärntumörer.

Bioprinting

Ett steg närmare implanterbara hjärtplåster​

Forskare från Boston University har tillverkat ett mikrofluidisk hjärta-på-ett chip, en modell av ett mänskligt hjärta vilket banar väg för att så småningom möjliggöra tillverkning av vävnad som kan implanteras i hjärtat.

Bioprinting

Bioprintad vaskulariserad hud

Rensselaer Polytechnic Institute har utvecklat ett biobläck av mänskliga celler och animaliskt kollagen med hjälp av CELLINKs BIO X bioprinter.