Hem » Investerare » Aktien » Finansiella mål

Finansiella mål

Finansiella mål

– Tvåsiffrig organisk tillväxt exklusive valutaeffekter
– EBITDA-marginal minus balanserade utvecklingskostnader > 10 procent
– Nettoskuld/ EBITDA < 3,0 x

”De nya finansiella målen har utformats för att stödja egenfinansierad lönsam tillväxt och vår Vision 2030 – att senast 2030 bli världens ledande företag inom laboratorie-automatisering inom utveckling av behandlingar.”

Erik Gatenholm, vd och koncernchef, BICO Group AB

Ramverk för de finansiella målen

– Gäller från 2023 på medellång sikt.
– Tillväxtmålen speglar möjligheter för marknadstillväxt.
– Marginalmålet säkerställer vårt fokus på lönsamhet, inklusive totala forsknings- och utvecklingsutgifter, och möjliggör ett positivt kassaflöde exklusive förvärvsrelaterade poster.
– Nettoskuldmålet möjliggör flexibilitet i framtida finansieringsalternativ.