Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Koncernledning

Koncernledning

Maria Forss

Maria Forss

VD och Koncernchef

Född 1972. VD och Koncernchef sedan 2023.


Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M.Sc Business Administration vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, Sverige och vid Concordia University, Montreal Kanada. Executive Management Program på Stanford University, USA. Certifikat och avancerade kurser i styrelsearbete. Maria har över 25 års internationell erfarenhet från ledande positioner inom koncernledningsnivå, affärsutveckling, strategisk marknadsföring och försäljning genom hela värdekedjan inom life science industrin för globala företag, exempelvis Vitrolife och AstraZeneca.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i BICO International AB.


Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 40 051. Optioner: 300 000

Jacob Thordenberg

Chief Financial Officer

Född 1985. CFO sedan 2023.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M.Sc Corporate and financial management vid Lunds Universitet, Sverige. Över 10 års finansiell erfarenhet, inklusive chef för M&A på BICO, M&A Director på Telia Company, och Deloitte Transaction Services.

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot i BICO International AB och CELLINK Bioprinting AB.

 

Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 27 809. Optioner: 114 000

Marius Balger

Chief Operating Officer

Född 1968. COO sedan 2023.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör i allmän maskinteknik (Diplom-Ingenieur) Technical University Darmstadt – Hessen, Tyskland. 30+ års erfarenhet av allmän företagsledning och 20+ år inom Life Science och IVD. Inklusive tvärfunktionellt ansvar som sträcker sig från verksamhetsdrift till att bygga och leda försäljnings- och distributionsnätverk, produktutveckling, lean manufacturing samt eftermarknadsservice. Nyckelledarskapsfunktioner fyllda i det förflutna såsom: General Manager och VP Asia Pacific på MAN AG, VD för en medelstor CDMO och Senior Vice President Partnering Business på Tecan AG.

 

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i CELLINK Bioprinting AB.

 

Aktieinnehav i BICO:

Optioner: 90 000

Lotta Bus

SVP, Chefsjurist

Född 1970. Chefsjurist sedan 2020.


Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Jur.kand Lunds universitet och Maastricht universitet. Över 20 års erfarenhet som advokat på Vinge, MAQS och Magnusson varav 14 år som partner och 5 år som vd.


Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Sincrly AB, BICO International AB och CELLINK Bioprinting AB.


Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 7 000. Optioner: 68 750

Anders Fogelberg

Chief Commercial Officer (CCO)

Född 1975. CCO sedan 2024.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

M. Sc. Business Administration, Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet från olika ledande befattningar, bland annat som VD för SKF-koncernens verksamhet i Malaysia respektive Indonesien. Innan Anders började på BICO har han arbetat inom medicinteknikbranschen, nu senast som Marknads- och försäljningschef på Profundus och dessförinnan som VD på Bellman & Symfon.

 

Övriga styrelseuppdrag:

Inga.

 

Aktieinnehav i BICO:

Optioner: 50 000

Catharina Nordlund

Chief HR Officer

Född 1968. CHRO sedan 2024.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Sjuksköterskeexamen, Örebro universitet och Human Resources-specialist, Sensus. Mer än 25 års erfarenhet av Human Resources (HR), Learning & Development samt försäljning och marknadsföring i globala organisationer. Hon har tidigare haft en rad olika befattningar inom medicinteknik och life science på bolag som Cochlear Bone Anchored Solutions, Mölnlycke Health Care och Pfizer och senast från rollen som VP Global HR på Surgical Science.

 

Övriga styrelseuppdrag:

Inga.

 

Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 2 000. Optioner: 10 000