Hem » Investerare » Finansiell information » Kvartalsdata

Kvartalsdata

Kvartalsdata

MSEKApr-Jun 2023Jan-Mar 2023Okt-Dec 2022Jul-Sep 2022Apr-Jun 2022Jan-Mar 2022Okt-Dec 2021Jul-Sep 2021
Nettoomsättning541,1500,7674,1550,6537,6477,2519,1315,6
Bruttoresultat344,5352,5482,5421,1392,4352,6375,1230,7
Bruttomarginal, %63,7 %70,4 %71,6 %76,5 %73,0 %73,9 %72,3 %73,1 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)66,0-22,524,31,8-62,9-19,413,0-33,8
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), %12,2 %-4,5 %3,6 %0,3 %-11,7 %-4,1 %2,5 %-10,7 %
Rörelseresultat (EBIT)-955,5-102,9-703,4-74,2-136,3-82,8-53,4-91,3
Rörelseresultat (EBIT), %-176,6 %-20,6 %-104,4 %-13,5 %-25,4 %-17,4 %-10,3 %-28,9 %
Periodens resultat-898,4-118,4-901,866,543,1-43,5-25,9-104,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten-47,760,4-69,1-15,6-115,4-69,2-112,4-160,3
Genomsnittligt antal aktier70 574 89570 563 33965 479 44964 086 26964 086 26963 726 13661 771 65259 350 884
Antal aktier vid periodens slut70 574 89570 574 89570 494 89564 086 26964 086 26964 086 26962 130 26957 707 417
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-12,73-1,67-13,731,040,68-0,68-0,41-1,81
Aktiekurs på balansdagen, SEK39541063089167278522
Börsvärde på balansdagen, MDSEK2,83,87,51,95,710,717,330,1
Antal medarbetare vid periodens utgång1 0051 0691 2101 2671 2911 2341 159997