Hem » Investerare » Finansiell information » Kvartalsdata

Kvartalsdata

Kvartalsdata

MSEKOkt-Dec 2022Jul-Sep 2022Apr-Jun 2022Jan-Mar 2022Okt-Dec 2021Jul-Sep 2021Apr-Jun 2021Jan-Mar 2021Okt-Dec 2020Jul-Sep 2020Apr-Jun 2020Jan-Mar 2020
Nettoomsättning674,1550,6537,6477,2519,1315,6293,1129,5207,080,640,238,0
Bruttoresultat482,5421,1392,4352,6375,1230,7202,4100,1153,653,328,328,4
Bruttomarginal, %71,6 %76,5 %73,0 %73,9 %72,3 %73,1 %69,1 %77,3 %74,2 %66,2 %70,2 %74,8 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)24,31,8-62,9-19,413,0-33,810,6-34,943,6-5,6-16,0-5,7
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), %3,6 %0,3 %-11,7 %-4,1 %2,5 %-10,7 %3,6 %-26,9 %21,1 %-6,9 %-39,8 %-14,9 %
Rörelseresultat (EBIT)-703,4-74,2-136,3-82,8-53,4-91,3-31,4-60,822,0-16,2-23,1-12,1
Rörelseresultat (EBIT), %-104,4 %-13,5 %-25,4 %-17,4 %-10,3 %-28,9 %-10,7 %-46,9 %10,6 %-20,2 %-57,4 %-31,8 %
Periodens resultat-901,866,543,1-43,5-25,9-104,2-50,5-47,820,4-12,2-4,8-33,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten-69,1-15,6-115,4-69,2-112,4-160,3-103,9-29,3-30,510,7-4,4-41,3
Genomsnittligt antal aktier65 479 44964 086 26964 086 26963 726 13661 771 65259 350 88458 705 23954 730 83953 333 14347 168 94343 930 77242 418 377
Antal aktier vid periodens slut70 494 89564 086 26964 086 26964 086 26962 130 26957 707 41757 326 41756 577 39851 601 28551 601 28542 874 77642 874 776
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-13,731,040,68-0,68-0,41-1,81-0,89-0,900,39-0,26-0,11-0,80
Aktiekurs på balansdagen, SEK106308916727852242437623520412083
Börsvärde på balansdagen, MDSEK7,51,95,710,717,330,124,321,212,110,55,13,6
Antal medarbetare vid periodens utgång1 2101 2671 2911 2341 159997924676396298192192