Hem » Investerare » Finansiell information » Kvartalsdata

Kvartalsdata

Kvartalsdata

MSEKJan-Mar 2024Okt-Dec 2023Jul-Sep 2023Apr-Jun 2023Jan-Mar 2023
Nettoomsättning510,3636,6587,6537,0488,7
Bruttoresultat*230,1316,2310,2246,0251,9
Bruttomarginal*, %45,1 %49,7 %52,8 %45,8 %51,5 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-19,095,189,5160,115,7
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), %-3,7 %14,9 %15,2 %29,8 %3,2 %
Rörelseresultat (EBIT)-194,0-297,4-32,8-277,1-57,5
Rörelseresultat (EBIT), %-38,0 %-46,7 %-5,6 %-51,6 %-11,8 %
Periodens resultat-29,2-562,3-69,4-424,3-117,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten-17,3162,03,6-47,760,4
Genomsnittligt antal aktier70 574 89570 574 89570 574 89570 574 89570 563 339
Antal aktier vid periodens slut70 574 89570 574 89570 574 89570 574 89570 574 895
Resultat per aktie efter utspädning, SEK-0,40-7,97-0,98-6,01-1,66
Aktiekurs på balansdagen, SEK4757303954
Börsvärde på balansdagen, MDSEK3,34,02,12,83,8
Antal medarbetare vid periodens utgång8378849831 0051 069
Alla siffror på denna sida avser att Ginolis klassificerats som avvecklad verksamhet från Q4 2023 med retroaktiv effekt. * Från och med första kvartalet har BICO övergått till funktionsindelad resultaträkning med retroaktiv effekt, vilket främst påverkar redovisningen av bruttoresultat och bruttomarginal jämfört med tidigare perioder.