Hem » Investerare » Aktien » Utdelningspolicy 2022

Utdelningspolicy 2022

Enligt bolagets utdelningspolicy har bolaget för avsikt att inte dela ut någon utdelning inom de närmaste tre åren. Beslut om utdelning och utdelningens storlek ska ta hänsyn till bolagets planer på expansion och potentiella förvärv samt bolagets finansiella ställning och skuldsättning.