Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Valberedning​

Valberedning​

Enligt beslut på 2023 års bolagsstämma vilket även var när de senaste antagna principerna antogs gällande valberedningens sammansättning, ska valberedningen för BICO Group AB utgöras av fyra ledamöter som utses av de största ägarna och att styrelsens ordförande inte formellt ska vara en del av valberedningen. Däremot bör styrelseordföranden normalt adjungeras till valberedningens möten.


De fyra största aktieägarna som vill delta i valberedningen har rätt att utse en medlem vardera. Som förberedelse inför 2024 års årsstämma har valberedningens medlemmar blivit utsedda, baserat på ägarstrukturen per den 30 september 2023, och består av:

  • Mats Engström, utsedd av Erik Gatenholm
  • Jens M. Artelt, utsedd av Sartorius Lab Holding GmbH
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Claes Dinkelspiel, utsedd av Héctor Martínez
  • Rolf Classon, styrelseordförande i BICO Group AB (adjungerad)

Valberedningen kommer att förbereda förslag inför 2024 års årsstämma med avseende på valet av ordförande och andra styrelseledamöter, valet av revisor, ärenden som rör arvoden, valet av ordförande för bolagsstämman och beslut som rör valberedningen.

 

Aktieägare som vill skicka in förslag till valberedningen före 2024 års årsstämma kan kontakta valberedningen via e-post: ir@bico.com. Skriv ”Till valberedningen” i ämnesraden eller via brev till:

 

BICO Group AB
Att. Valberedning
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg

 

Eventuella förslag måste inkomma skriftligen i god tid före bolagsstämman, dock senast den
6 februari 2024, för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen.