Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Styrelse

Styrelse

Rolf Classon

Styrelseordförande

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2022. Styrelseordförande sedan 2023. Ledamot av revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kemiingenjör och Pol.Mag., från Göteborgs universitet. 40+ års erfarenhet av läkemedel, medicinteknik, diagnostik, livsvetenskapliga verktyg och leverans av hälsovård inklusive roller som VD och styrelseordförande.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Masimo (NUSE, MASI), Frost Pharma, Metenova AB and Destination Pet Inc. 

 

Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 31 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

Ulrika Dellby​

Vice styrelseordförande

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2022. Vice styrelseordförande sedan 2023. Ordförande av ersättningsutskottet och ledamot av revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Bred erfarenhet från strategi företagsutveckling samt M&A. Tidigare partner BCG samt partner inom Private Equity och med mer än 15 års erfarenhet från styrelsearbete i noterade och privata bolag.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Ordförande Fasadgruppen Group AB (publ). Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Elanders AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Lifco AB (publ), Linc AB, Werksta samt IVAs näringslivsråd.

 

Aktieinnehav i BICO:
B-aktier: 9 600

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Alexandra Gatzemeyer

Styrelseledamot

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2024.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

För närvarande medlem av Sartorius AG:s Executive board och Head of Lab Products and Services. Hon är diplomerad teknologisk ingenjör med fokus på bioteknologi från St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy, och har också en PhD i kemi från St. Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i The Analytical, Life Science & Diagnostics Association (“ALDA”).

 

Aktieinnehav i BICO:

Inga.

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till större aktieägare.

Bengt Sjöholm​

Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot av ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
M.Sc. inom elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har varit vd i flera svenska företag, däribland Tylö, och vd för ett av affärsområdena inom Getingekoncernen.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande och vd i BSJ i Halmstad AB och styrelseledamot i Avidicare Holding AB, Köpingbaden Camping och Utveckling AB, HBK Elitfotboll AB samt styrelseordförande i Integrum AB.

 

Aktieinnehav i BICO:
B-aktier: 343 283. Optioner: 20 000

Ägarandel: 0.49%. Rösträtt: 0.41%

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Helena Skåntorp

Styrelseledamot

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Gedigen erfarenhet från ledande positioner auktoriserad revisor för PwC, samt VD och CFO, bland annat för Jarowskij AB och Arla och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit styrelseledamot i börsbolag i mer än 15 år.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Plint Holding AB, Ljung&Sjöberg Intressenter AB, Skåntorp & Co AB och Nielstorp AB.  Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna AB, Byggpartner Gruppen AB (publ) och MEKO AB. Även styrelsemedlem i dotterbolag för ovan nämnda företag.

 

Aktieinnehav i BICO:

B-aktier: 4 000. Optioner: 40 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Susan Tousi​

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Susan har omfattande erfarenhet av F&U och företagsledning inom life science- och och teknikbranschen med fokus på att utforma och leda globala kommersiella, försäljnings- och och operativa strategier, kommer hon närmast från en 10-årig tjänst på Illumina, Inc. Där var hon Chief Commercial Officer i tre år innan hon tillträdde som VD för DELFI Diagnostics. På Illumina ledde hon produktutvecklingsorganisationen som Chief Product Officer och drev förvärven av tre företag för att växa Illuminas mjukvarulösningar. Hon har även erfarenhet från ledande roller på Eastman Kodaks Consumer Inkjet Systems som Corporate VP och General Manager, Phogenix Imaging LLC och Hewlett-Packard. Susan är en av 2022 års Forbes ”50 över 50 entreprenörer” och utsågs till en av de 50 främsta ledarna inom mångfald 2020 av California Diversity Council. Hon är medlem i National Academy of Engineers och International Women’s Forum. Susan har en MBA-examen från UCLA och Honors BS in Engineering Science and Mechanics från Pennsylvania StateÖvriga nuvarande befattningar:

Verkställande förvaltare på det La Jolla Playhouse och på UCSD Jacobs School of Engineering Dean’s Council of Advisors.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i DELFI Diagnostics.


Aktieinnehav i BICO:

Optioner: 45 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Christian Wildmoser​

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Doktor i nationalekonomi och har arbetat inom banksektorn i 25 år. Han har tidigare varit partner i CVC Capital Partners i 16 år med ansvar för verksamheten i den tysktalande delen av Europa. Idag är han investerare i tillväxtföretag.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Waterdrop Microdrinks GmbH och styrelseledamot i 1Drop SA samt Aurora Holding AG. Även styrelseledamot i de ideella organisationerna Ernst von Siemens Musikstiftung och African Parks Foundation Switzerland.

 

Aktieinnehav i BICO:
B-aktier: 318 492. Optioner: 40 000
Ägarandel: 0.45%, Rösträtt: 0.38%

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.