Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Styrelse

Styrelse

Rolf Classon

Styrelseordförande

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2022. Styrelseordförande sedan 2023. Ledamot av revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kemiingenjör och Pol.Mag., från Göteborgs universitet. 40+ års erfarenhet av läkemedel, medicinteknik, diagnostik, livsvetenskapliga verktyg och leverans av hälsovård inklusive roller som VD och styrelseordförande.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Catalent (NYSE, CTLT), Fresenius Medical Care (NYSE, DAX), Metenova AB and Destination Pet Inc. 

 

Aktieinnehav i BICO:
B-aktier: 31 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen samt till bolagets större aktieägare.

Ulrika Dellby​

Vice styrelseordförande

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2022. Vice styrelseordförande sedan 2023. Ordförande av ersättningsutskottet och ledamot av revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetserfarenhet:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Bred erfarenhet från strategi företagsutveckling samt M&A. Tidigare partner BCG samt partner inom Private Equity och med mer än 15 års erfarenhet från styrelsearbete i noterade och privata bolag.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Ordförande Fasadgruppen Group AB (publ). Styrelseledamot i
Lifco AB (publ), Linc AB, Werksta samt IVAs näringslivsråd.

 

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 5 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Erik Gatenholm

Styrelseledamot

Född 1989. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och arbetserfarenhet:

B.Sc. från Virginia Tech University och M.Sc. i Innovation & Industrial Management från Göteborgs universitet. Erik har erfarenhet från bioteknologiskt entreprenörskap och mer än 13-års erfarenhet av entreprenörskap. Har mottagit utmärkelse som Forbes 30 Under 30, MIT Review 35 Under 35 och Årets Entreprenör 2020. Medgrundare av BICO och VD och koncernchef, 2016-2023. 

Övriga nuvarande befattningar:
Inga.

 

Aktieägande i BICO:

A-aktier: 848 958. B-aktier: 8 767 036
Ägarandel: 13.63%. Rösträtt: 20.53%

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Gerry Mackay

Styrelseledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2023.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Bachelor of Science Honors degree in biochemistry och en Master in education från universitetet i Glasgow. Lång erfarenhet inom life science bland annat som vd för BioOutsource 2009-2016 och dessförinnan seniora roller inom försäljning och marknadsföring inom det amerikanska life science företaget Millipore. Medlem av Sartorius AG’s executive board och Head of Marketing, Sales and Services inom Lab Products and Services fram till  2023.

Mr Mackay stödjer Sartorius i olika divisionsövergripande uppgifter och initiativ.

 

Övriga nuvarande befattningar:

Inga.

 

Aktieinnehav i BICO:

Inga.

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till större aktieägare

Bengt Sjöholm​

Styrelseledamot

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016. Ledamot av ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetserfarenhet:
M.Sc. inom elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har varit vd i flera svenska företag, däribland Tylö, och vd för ett av affärsområdena inom Getingekoncernen.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande och vd i BSJ i Halmstad AB och styrelseledamot i Avidicare Holding AB, Integrum AB, Handelstri-angeln AB, Mentice AB och Texor AB.

 

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 343 283. Optioner: 20 000

Ägarandel: 0.49%. Rösträtt: 0.41%

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Helena Skåntorp

Styrelseledamot

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

 

Utbildning och arbetserfarenhet:
Gedigen erfarenhet från ledande positioner som vd och CFO, exempelvis för Jarowskij AB och Arla och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit styrelseledamot i börsbolag i mer än 15 år.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Nielstorp AB, Plint Holding AB och Ljung&Sjöberg Intressenter AB.  Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna AB, Byggpartner Gruppen AB (publ) och MEKO AB.

 

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 4 000. Optioner: 40 000

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Susan Tousi​

Styrelseledamot

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021.

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Chief Commercial Officer på Illumina och ansvarig för global försäljning, kommersiell verksamhet och kommersiell strategi. Mer än 25 år av R&D och affärsledarskap på Fortune 100-teknikföretag och inom life science-industrin. Tidigare Corporate Vice President och General Manager för Eastman Kodaks Consumer Inkjet Systems-organisation. Tidigare ledare för R&D-programmet på Phogenix Imaging LLC, ett samriskföretag som startade Hewlett-Packard och Kodak. MBA-examen från UCLA och en Honours BS i Engineering Science and Mechanics från Pennsylvania State University.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Verkställande förvaltare på det La Jolla Playhouse och på UCSD Jacobs School of Engineering Dean’s Council of Advisors.

 

Aktieägande i BICO:

Inga.

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Christian Wildmoser​

Styrelseledamot

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.

 

Utbildning och arbetserfarenhet:
Doktor i nationalekonomi och har arbetat inom banksektorn i 25 år. Han har tidigare varit partner i CVC Capital Partners i 16 år med ansvar för verksamheten i den tysktalande delen av Europa. Idag är han investerare i tillväxtföretag.

 

Övriga nuvarande befattningar:
Styrelseordförande i Waterdrop Microdrinks GmbH och styrelseledamot i 1Drop SA samt Board of the African Parks Foundation Switzerland.

 

Aktieägande i BICO:
B-aktier: 318 492. Optioner: 40 000
Ägarandel: 0.45%, Rösträtt: 0.38%

 

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.