Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Årsstämmor​

Årsstämmor​

Extra bolagsstämma 26 augusti 2019

Årsstämma 2022

Stämmoprotokoll 26 april 2022

Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

Kallelse

Fullmakt
Förhandsröstningsformulär
Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen

Styrelsens ersättningsrapport för kalenderåret 2021

Extra bolagsstämma 17 november 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i BICO Group AB (publ)
Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma november 2021
Anmälan och formulär för förhandsröstning extra bolagsstämma november 2021
Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelseledamot
Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma 6 Augusti 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ)

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Bolagsordning

Kommuniké från extra bolagsstämma

Stämmoprotokoll vid extra bolagsstämma

Årsstämma 2021

Kallelse

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Valberedningens motiverade yttrande

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Konvertibelvillkor

Styrelsens fullständiga förslag till konvertibelemission

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för CELLINKs anställda

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen

Styrelsens ersättningsrapport för kalenderåret 2019-2020

Förslag ny bolagsordning

Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma 17 December 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 17 December 2020

Valberedningens motiverade yttrande och förslag

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 17 December 2020

Anmälan och formulär för förhandsröstning extra bolagsstämma 17 December 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma 17 December 2020

Protokoll extra bolagsstämma 17 December 2020

Extra bolagsstämma 11 September 2020

Protokoll extra bolagsstämma 11 September 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 11 September 2020

Anmälan och formulär för förhandsröstning extra bolagsstämma 11 September 2020

Extra bolagsstämma 16 juli 2020

Kallelse till extra bolagsstämma 16 Juli 2020

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 16 Juli 2020

Anmälan och formulär för förhandsröstning extra bolagsstämma 16 Juli 2020

Protokoll extra bolagsstämma 16 Juli 2020

Årsstämma 2019

Protokoll årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma

Principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande och förslag

Styrelsens fullständiga förslag till Optionsprogrammet

Aktieägarnas förslag till LTIP

Optionsvillkor (Optionsprogrammet 2019)

Optionsvillkor (LTIP 2019)

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2018

CELLINK AB Protokoll årsstämma 2018

Kommuniké årsstämma 2018 CELLINK

CELLINK Motiverat yttrande

Kallelse stämma CELLINK 2018

Dokument

Protokoll extra bolagsstämma 2019

Kallelse till extra bolagsstämma 2019

CELLINK Teaser

CELLINK Bolagsordning

CELLINK Bolagsbeskrivning