Hem » Investerare » Bolagsstyrning » Årsstämmor​ » BICO Årsstämma 2024

BICO Årsstämma 2024

BICO Group AB:s årsstämma äger rum måndagen den 20 maj 2024 på bolagets huvudkontor på Långfilsgatan 9, 412 77 Göteborg, Sverige. Om du har några frågor om årsstämma 2024 vänligen kontakta oss på ir@bico.com.

Ärenden och frågor för årsstämma 2024

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta BICO antingen via post eller via e-mail. Förslag måste vara BICO till handa senast den 1 april 2024.

 

BICO Group AB
Attention: Styrelseordförande/Årsstämma 2024
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg
E-post: ir@bico.com, vänligen ange ”Styrelseordförande/Årsstämma 2024” i ämnesraden.

Valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till BICO:s valberedning är välkomna att kontakta valberedningen. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen måste de vara BICO tillhanda senast den 6 februari 2024.

 

BICO Group AB
Attention: Valberedning 
Långfilsgatan 9
412 77 Göteborg
E-post: ir@bico.com, vänligen ange ”Valberedning” i ämnesraden.