Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO har avyttrat Ginolis

Single Press release se

BICO har avyttrat Ginolis

2023-11-13 07:00

BICO har avyttrat Ginolis till Ginolis nuvarande VD, Kauko Väinämö (management buy-out). Försäljningspriset uppgick till EUR 1. Transaktionen uppskattas resultera i en reaförlust om -25 Mkr, vilket är en icke-kassaflödespåverkande post. Det slutliga rearesultatet kommer att rapporteras och upplysas om i Q4-rapporten.

Immateriella rättigheter och licenser kopplade till den patenterade PMBi-dispenserpumpen omfattas inte av transaktionen och kommer överföras till BICO. Ginolis House omfattas inte heller av transaktionen. Slutförandet av fastighets-transaktionen av Ginolis House villkoras av etablerandet av ett finskt bolag som innehar fastighetsskattsregistrering hos den finska skattemyndigheten.

BICO är berättigade till 70 procent av köpeskillingen om bolaget säljs inom tre år efter denna transaktion.

Motivet till beslutet är att Ginolis inte haft förmågan att ställa om snabbt nog för att dämpa effekterna av den post-pandemiska nedgången. Trots att Ginolis kostnadsbas har justerats under 2023 har inte orderingången motsvarat förväntningarna.

Information om Ginolis är även inkluderat i BICO:s Q3-rapport som offentliggörs, imorgon, tisdagen den 14 november 2023 klockan 07:00 CET. BICO:s management kommer även kommentera avyttringen i Earnings call som äger rum senare samma dag klockan 10:00 CET.