Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Group delårsrapport januari – september 2022

Single Press release se

Publicering av BICO Group delårsrapport januari – september 2022

2022-11-09 07:00
Regulatory
Interim report

Förbättrad lönsamhet och stark tillväxt

BICO Group AB 559050-5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO).

BICO är framtiden inom livräddande behandlingar. Vi minskar organbristen och påskyndar läkemedelsutvecklingen genom att tillgängliggöra life science-lösningar som kombinerar biologi med teknik.

JULI – SEPTEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED JULI – SEPTEMBER 2021)

Nettoomsättningen var MSEK 550,6 (315,6), vilket motsvarade en ökning om 74 procent (292) jämfört med motsvarande period föregående år.

Den organiska tillväxten för perioden uppgick till 28 procent (59). Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter för perioden var 12 %.

EBITDA uppgick till MSEK 1,8 (-33,8), vilket motsvarade en marginal om 0,3 procent (-10,7).

Justerad EBITDA uppgick till MSEK 18,1 (-16,0), vilket motsvarar en marginal om 3,3 procent (-5,1).

Nettoresultatet för perioden var MSEK 66,5 (-105,0), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om SEK 1,04 (-1,82).

Bruttomarginalen uppgick till 76,5 procent (73,1). Bruttomarginalen i de förvärvade bolagen 2021 varierar beroende på produktmix.

JANUARI – SEPTEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED JANUARI – SEPTEMBER 2021)

Nettoomsättningen var MSEK 1 565,4 (738,2), vilket motsvarade en ökning om 112 procent 365) jämfört med motsvarande period föregående år.

Den organiska tillväxten för halvåret uppgick till 24 procent (69). Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter var 10%
EBITDA uppgick till MSEK -80,6 (-58,1), vilket motsvarade en marginal om -5,0 procent (-7,9).

Justerad EBITDA uppgick till MSEK 35,3 (-7,3), vilket motsvarar en marginal om 2,3 procent (-1,0).

Nettoresultatet för perioden var MSEK 66,1 (-203,3), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om SEK 1,04 (-3,62).

“Med tanke på den förändrade makroekonomiska miljön fokuserar vi starkt på lönsamhet och kassaflöde.”
Erik Gatenholm/ VD och Koncernchef

VIKTIGT FRÅN TREDJE KVARTALET
· Stark efterfrågan på produkter och hög omsättning
· Fokus på ökad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde
· Fokus på operativ effektivitet och på synergier från förvärv
· Kostnadsbesparingsprogram är lanserat

INBJUDAN TILL PRESENTATION:
Presentationen kommer att hållas på engelska idag klockan 09:00 CEST. Rapporten presenteras av VD och Koncernchef Erik Gatenholm, och Interim CFO Mikael Engblom.

Länk till webbsändningen kl. 09.00 CEST:
https://ir.financialhearings.com/bico-q3-2022

För att delta per telefon, ring något av följande nummer:
SE: +46 8 505 16 386
UK: +44 203 198 48 84
US: +1 412 317 6300

Pin: 6705948#

Presentationen kommer även att vara tillgänglig på bolagets webbplats:
https://bico.com/se/investerare/finansiell-information/rapporter-och-presentationer/