Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Handelsuppdatering för BICO Group AB (publ)

Single Press release se

Handelsuppdatering för BICO Group AB (publ)

2022-05-02 08:30
Regulatory
BICO ger härmed en extraordinär uppdatering om bolagets finansiella och operativa utveckling. Informationen föregår delårsrapporten för perioden januari-mars 2022 som publiceras den 18 maj 2022.

Handelsuppdateringen ger ett preliminärt besked om bolagets finansiella ställning per den 31 mars 2022, och indikerar att BICO levererar resultat som är i linje med och överträffar bolagets finansiella mål. De finansiella målen, som kommunicerats tidigare, anger att den årliga organiska tillväxten ska nå över 35 procent, och att bolaget ska ha en positiv EBITDA.

Handelsuppdatering för perioden januari - mars 2022

Följande siffror är preliminära, och kan komma att justeras vid delårsrapporten som publiceras den 18 maj 2022:

• Nettoomsättningen uppgick till 477 MSEK (129.5), en ökning med 268% (241) jämfört med motsvarande period föregående år därav den organiska tillväxten uppgick till 52% (62).

• Bruttovinsten uppgick till 352 MSEK (100.1) vilket motsvarar en bruttomarginal om 73.9% (77.3)

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -19 MSEK (-34.9), vilket motsvarar en marginal om -4.1% (-26.9).

• Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 MSEK (-12.4), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1.3% (-9.6)

Erik Gatenholm, CEO på BICO, kommenterar:

”Jag är stolt och tacksam över vår organisation som varje dag arbetar för att vi ska nå våra strategiska mål, och som alltid visar sitt engagemang för att driva BICO vidare på vår spännande tillväxtresa. Resultatet indikerar preliminärt att vi levererar ett starkt delårsbokslut som överträffar vår finansiella målsättning berörande organisk tillväxt och som visar att vi rör oss mot den lönsamhet vi har målsättning för”

”Vi har en fortsatt god plan för att nå lönsamhet och har sedan förra året arbetat aktivt med att skapa en ännu starkare struktur inom den finansiella organisationen för att leverera på detta - ett arbete som vår nya interim CFO Mikael Engblom kommer att fortsätta att leda och accelerera.”

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Hillsten, SVP & Head of IR, BICO
Telefon (EU): +46 70-081 81 17
E-mail: ash@bico.com     

Denna information är sådan som BICO Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022, kl. 08:30 (CET).

Om BICO


BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för liv räddande behandlingar genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknologi (biokonvergens). Företaget fokuserar på att utveckla, tillverka, sälja och stödja sin life science utrustning, förbrukningsvaror, och reagenser för både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter i marknaden, försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm under: BICO.