Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Groups delårsrapport januari-mars 2023

Single Press release se

Publicering av BICO Groups delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-04 07:00
Regulatory
Interim report

Ett sunt kassaflöde från den löpande verksamheten och förbättrad lönsamhet från kostnadsbesparingsprogrammet

BICO Group AB 559050–5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO).

Januari-mars 2023 (jämfört med januari-mars 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 500,7 Mkr (477,2), vilket motsvarade en ökning om 4,9 procent (268,5 procent) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets organiska tillväxt uppgick till 3,7 procent, eller 10,1 procent exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis (52,0 procent inklusive Ginolis och 51,0 procent exklusive Ginolis).
 • Justerad EBITDA uppgick till -9,3 Mkr (6,0), vilket motsvarade en marginal om -1,9 procent (1,3 procent), och 28,7 Mkr (14,3) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarade en marginal om 5,9 procent (3,3 procent).
 • EBITDA uppgick till -22,5 Mkr (-19,4), vilket motsvarade en marginal om -4,5 procent (-4,1 procent).
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -118,4 Mkr (-43,5), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -1,67 kronor (-0,68).
 • Bruttomarginalen uppgick till 70,4 procent (73,9 procent).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,4 Mkr (-69,2). 
"Rekordhögt kassaflöde från den löpande verksamheten till följd av det viktiga förbättringsarbetet med rörelsekapitalet som påbörjades under 2022. Sammantaget ett stabilt kvartal med starka bevis såsom den organiska tillväxten i jämförelse med branschkollegor, samtidigt som vi gjort kostnadsbesparingar och genomfört kassaflödesinitativ."

Erik Gatenholm, VD och Koncernchef BICO Group AB


Summering första kvartalet

 • Ett stabilt kvartal, vilket bevisas av kostnads- och kassaflödesinitiativ.
 • Relativt stark organisk tillväxt i jämförelse med branschkollegor.
 • Optimering av Ginolis verksamhet.
 • Ytterligare framsteg i partnerskapet med Sartorius.
 • Kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades under tredje kvartalet 2022 utvecklades planenligt.

Presentation för media och investerare
Den 4 maj 2023, kl. 10:00 CEST, arrangeras en telefonkonferens på engelska, där vd och koncernchef Erik Gatenholm och CFO Jacob Thordenberg presenterar delårsrapporten samt att det finns möjligheter att ställa frågor.

Information om presentation och webcast
Presentationen kommer finnas tillgänglig på BICO:s hemsida från och med kl. 09:00 CEST.
https://bico.com/se/investerare/

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk.
Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bico-q1-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200738