Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO publicerar delårsrapport för januari–mars 2022: Fortsatt försäljningstillväxt, ökad lönsamhet och fokus på kommersiella synergier

Single Press release se

BICO publicerar delårsrapport för januari–mars 2022: Fortsatt försäljningstillväxt, ökad lönsamhet och fokus på kommersiella synergier

2022-05-18 07:00
Regulatory
Interim report
Fortsatt stark efterfrågan på bolagets produkter och tjänster resulterar i organisk tillväxt som når över mål, kompletterat med EBITDA-nivåer som banar väg för att nå lönsamhet under 2022.

BICO är framtiden inom livräddande behandlingar. Vi minskar organbristen och påskyndar läkemedelsutvecklingen genom att tillgängliggöra life science-lösningar som kombinerar biologi med teknik.

Januari–mars 2022

  • Nettoomsättningen var 477,2 MSEK (129,5), vilket motsvarade en ökning om 268 procent (241) jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 52 procent (62).
  • Justerad EBITDA uppgick till 6,0 MSEK (-12,7), vilket motsvarade en marginal om 1,3 procent (-9,8).
  • EBITDA uppgick till -19,4 MSEK (-34,9), vilket motsvarade en marginal om -4,1 procent (-26,9).
  • Nettoresultatet för perioden var -43,5 MSEK (-47,8), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -0,68 SEK (-0,90).
  • Bruttomarginalen uppgick till 73,9 procent (77,3), vilket var något högre än genomsnittet för 2021. Under första kvartalet 2021 var bruttomarginalen högre på grund av den höga andelen tjänsteintäkter.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -69,2 MSEK (-29,3), av vilket ‑58,6 MSEK (-38,6) var hänförligt till lageruppbyggnaden under kvartalet.

– Efter en förvärvsintensiv period under 2021 har BICOs fokus förflyttats till integration, där vi skapar kommersiella framgångar genom tekniska och administrativa synergier såväl mellan våra förvärv som våra tre affärsområden: Bioprinting, Biosciences och Bioautomation. Vårt mål är en positiv EBITDA för helåret 2022, och vi är på god väg att uppnå detta.

Erik Gatenholm, VD och koncernchef, BICO

Inbjudan till presentation:

Välkommen till våra kombinerade webbsändningar och telefonkonferenser med möjlighet att ställa frågor som hålls kl. 09:00 CEST och, för USA-marknaden, kl. 16:00 CEST den 18 maj 2022. Erik Gatenholm, VD och koncernchef, Mikael Engblom, Interim CFO, och Hector Martinez, CTO, kommer då att presentera rapporten.

Länkar till webbsändningarna:

Morgonens webbsändning, kl. 09:00 CEST:

https://tv.streamfabriken.com/bico-q1-2022-am

För att delta per telefon, ring något av följande nummer:

SE: +46 856 642 703

UK: +44 3333 009 034

USA: +1 631 91 314 226

PIN-kod för USA: 46659360 #

Eftermiddagens webbsändning, kl. 16:00 CEST:

https://tv.streamfabriken.com/bico-q1-2022-pm

För att delta per telefon, ring något av följande nummer:

SE: + 46 850 558 352

UK: +44 3333 009 264

USA: +1 6319 131 422

PIN-kod för USA: 36222967 #

Presentationen kommer även att vara tillgänglig på bolagets webbplats: https://bico.com/investors/earnings-calls/

För ytterligare information, kontakta:

Erik Gatenholm, VD och koncernchef, BICO Group AB

Tel: +46 73 267 0000

E-post: eg@bico.com

Åsa Hillsten, SVP & Head of Investor Relations, BICO Group AB

Tel: +46 70 0 81 81 17

E-post: ash@bico.com

Denna information är information som BICO Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022, kl. 07:00 CET.

Om BICO

BICO (tidigare CELLINK) grundades 2016 och möjliggör framtiden för livräddande behandlingar genom att minska organbristen och påskynda läkemedelsutveckling genom att tillhandahålla life science-lösningar som kombinerar biologi och teknik (biokonvergens). Företaget fokuserar på att utveckla, tillverka, sälja och stödja life science-utrustning, förbrukningsvaror och reagenser för både tillverknings- och forskningsändamål. BICO har mer än 25 000 produkter på marknaden, försäljning i mer än 65 länder, levererar till alla de 20 främsta läkemedelsföretagen och har citerats i mer än 10 000 vetenskapliga publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm under: BICO.