Hem » Investerare » Pressmeddelanden » Publicering av BICO Groups delårsrapport april-juni 2023

Single Press release se

Publicering av BICO Groups delårsrapport april-juni 2023

2023-08-22 07:00
Regulatory
Interim report

BICO Group AB 559050–5052 (NASDAQ STOCKHOLM: BICO)

April-juni 2023 (jämfört med april-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 541,1 Mkr (537,6), vilket motsvarade en ökning om 0,7 procent (83,4 procent) jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets organiska tillväxt uppgick till 0,5 procent, eller 8,3 procent exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis (6,6 procent inklusive Ginolis och 14,0 procent exklusive Ginolis).
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,7 procent (73,0 procent). Exklusive extraordinära lagernedskrivningar uppgick bruttomarginalen till 71,4 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till -11,5 Mkr (11,1), vilket motsvarade en marginal om -2,1 procent (2,1), och 11,8 Mkr (35,3) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarade en marginal om 2,2 procent (7,2).
 • EBITDA uppgick till 66,0 Mkr (-62,9), vilket motsvarade en marginal om 12,2 procent (-11,7).
 • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till -898,4 Mkr (43,1), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -12,73 kronor (0,68). Detta påverkades av nedskrivning avseende goodwill i koncernbolag liksom andra ej kassaflödespåverkande poster av engångskaraktär.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 Mkr (-115,4).

Januari-juni 2023 (jämfört med januari-juni 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 041,8 Mkr (1 014,8), vilket motsvarade en ökning om 2,7 procent (140 procent) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Periodens organiska tillväxt uppgick till 2,0 procent, eller 9,2 procent exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis (20,5 procent inklusive Ginolis och 26,3 procent exklusive Ginolis).
 • Bruttomarginalen uppgick till 66,9 procent (73,4 procent). Exklusive extraordinära lagernedskrivningar uppgick bruttomarginalen till 70,9 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till -20,8 Mkr (17,1), vilket motsvarade en marginal om -2,0 procent (1,7), och 40,5 Mkr (49,8) exklusive den covid-19-relaterade omsättningen i Ginolis, vilket motsvarade en marginal om 3,9 procent (5,2).
 • EBITDA uppgick till 43,5 Mkr (-82,3), vilket motsvarade en marginal om 4,2 procent (-8,1).
 • Nettoresultatet för perioden uppgick till -1 016,8 Mkr (-0,4), vilket motsvarade ett resultat per aktie före och efter utspädning om -14,40 kronor (0,00). Detta påverkades av nedskrivning avseende goodwill i koncernbolag liksom andra ej kassaflödespåverkande poster av engångskaraktär.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,7 Mkr (-184,6).

”BICO levererade stabil omsättning trots en trögare marknad. Dessutom beslutades om ej kassaflödespåverkande engångsposter som påverkar EBITDA och EBIT. Dessa poster består av nedskrivning av goodwill huvudsakligen på grund av ökad WACC, nedskrivning av tillgångar och omvärdering av villkorade köpeskillingar. Sammantaget så fortsätter vi vårt fokus på transformation mot lönsamhet och att stärka BICO:s finansiella ställning.”
Erik Gatenholm, vd och koncernchef BICO Group AB

Summering andra kvartalet

 • Stark omsättningstillväxt i affärsområdena Bioprinting och Biosciences.
 • Stabil bruttomarginal om 71,4 %, exkluderat extraordinära lagernedskrivningar om 42 Mkr.
 • Försäljning av fastigheten i Berlin om EUR 21m som kommer stärka BICO:s finansiella ställning och som väntas bidra positivt till bolagets kassaflöde under Q4, 2023.
 • Icke-kassaflödespåverkande engångsposter som påverkar EBIT och EBITDA och som resulterar i en effekt på EBITDA om 94 Mkr och en effekt på EBIT om -830 Mkr i Q2.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Maria Forss utsedd till ny vd och koncernchef för BICO.

Presentation för media och investerare Den 22 augusti 2023, kl. 10:00 CEST, arrangeras en telefonkonferens på engelska, där vd och koncernchef Erik Gatenholm och CFO Jacob Thordenberg presenterar delårsrapporten samt att det finns möjligheter att ställa frågor.

Information om presentation och webcast Presentationen kommer finnas tillgänglig på BICO:s hemsida från och med kl. 09:00 CEST. https://bico.com/se/investerare/

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/bico-q2-2023

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200862