Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Single Press release se

BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

31 January, 2022 14:15

Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) har ökat till följd av en apportemission av 1 200 000 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av Biosero, Inc. Styrelsen beslutade om apportemissionen den 28 december 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021 samt den extra bolagsstämman den
17 november 2021.

Per den 31 januari 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO Group AB (publ) till 63 330 269, varav 1 500 000 utgörs av aktier av serie A, motsvarande totalt 15 000 000 röster, och 61 830 269 utgörs av aktier av serie B, motsvarande totalt 61 830 269 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 583 256,725 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: 070 830 0890  
E-mail: il@bico.com   

Denna information är sådan som BICO Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2022 kl. 15:15 (CET).

Om BICO 
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. 

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. 

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com