Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO skriver ned goodwill efter postpandemisk nedgång i Ginolis

Single Press release se

BICO skriver ned goodwill efter postpandemisk nedgång i Ginolis

2023-02-21 19:42
Regulatory

BICO Group AB (publ) meddelade idag att bolaget beslutat att skriva ned goodwill i Ginolis med totalt 625 MSEK inför bokslutskommunikén som publiceras den 22 februari 2023.

Goodwillnedskrivning
BICO Group utvärderar goodwill regelbundet och prövade dessutom de eventuella nedskrivningsbehoven i samband med att det slutliga resultatet för fjärde kvartalet togs fram. Denna indikation på att ett nedskrivningsbehov förelåg, vid sidan av den årliga prövningen av nedskrivningsbehoven för goodwill, ledde till ett beslut att skriva ned all goodwill i Ginolis, vilken uppgick till 625,0 MSEK. Denna nedskrivning kommer att påverka 2022 års nettoresultat men är ej kassaflödespåverkande.

Trots att covid-pandemin lämnade efter sig problem med leveranser och logistik hade BICO höga intäkter under 2020 och 2021 i samband med den globala medicinska responsen på pandemin, via utrustning för diagnostikautomatisering. Detta gällde särskilt ett bolag, Ginolis, som framgångsrikt ökade produktionen för att möta efterfrågan. Under 2022 sjönk dock omsättningen från covidrelaterad diagnostikautomatisering snabbare än förväntat. Dessutom har vi fått konkurrens från Asien, som håller lägre priser än oss inom automatisering med laterala flöden, vilket blivit en handelsvara sedan den globala pandemin ökade efterfrågan under de två senaste åren. Ginolis har inte kunnat ställa om snabbt nog till nya kundsegment och har haft utmaningar förknippade med orderingång och intern effektivitet. Vi genomför nu ytterligare omfattande kostnadsbesparingar och skalar ned Ginolis organisation så att den blir bättre anpassad till den minskade efterfrågan. Parallellt vidtar vi även åtgärder för att säkerställa fortsatt support och leveranser till våra kunder samt utvärderar våra strategiska alternativ relaterade till återstående kärnvärden såsom teknik i Ginolis.
 
Fullständig bokslutskommuniké för 2022
Det fullständiga resultatet för fjärde kvartalet kommer att presenteras i delårsrapporten för januari–december 2022, som planeras att släppas den 22 februari 2023 kl. 07.00.