Hem » Investerare » Pressmeddelanden » BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Single Press release se

BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

2022-02-28 08:00
Regulatory

Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) (”BICO”) har ökat till följd av utnyttjade av 756 000 teckningsoptioner inom ramen för BICO’s optionsprogram 2018 för nyteckning av 756 000 aktier av serie B.

Per den 28 februari 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO till 64 086 269, varav 1 500 000 är aktier av serie A, motsvarande totalt 15 000 000 röster, och 62 586 269 är aktier av serie B, motsvarande totalt 62 586 269 röster. Följaktligen uppgår det totala antalet röster för de båda aktieslagen till 77 586 269. Aktiekapitalet uppgår till 1 602 156,725 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef BICO
Telefon: 0708 30 08 90
E-mail:
il@bico.com

Denna information är sådan som BICO Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08:00 (CET).

Om BICO
Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Bolaget har ett huvudsaklig fokus vid att utveckla teknologier som möjliggör Hälsa 4.0, med fokus på applikationsområdena vävnadsteknik, diagnostik, multiomik och cellinjeutveckling. BICO:s teknologier möjliggör för forskare inom life science att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 10 000 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com